Informatie voor ondernemers in verband met het coronavirus

Over de aanpak van het coronavirus worden landelijk en regionaal afspraken gemaakt. Het RIVM en de GGD zijn daarin leidend. In geval van besmetting in de gemeente Kampen wordt afhankelijk van de situatie gekeken welke maatregelen worden genomen.

Op de website van het RIVM is veel informatie te vinden over het coronavirus. Ondernemers kunnen ook op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) gerichte informatie vinden. Hieronder staat een overzicht van websites waar meer informatie te vinden is die voor ondernemers relevant kan zijn.

Verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-regeling)

De BMKB-regels zijn versoepeld. Het advies aan ondernemers is om daarvoor contact op te nemen met hun eigen kredietverstrekker of bank. Meer informatie is te vinden op de websites van MKB-Nederland en de Rijksoverheid.

Vragenloket voor ondernemers

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend waar ondernemers met vragen terecht kunnen. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe te handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is te bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via  0800-2117 of via www.kvk.nl/coronaloket. Daarnaast heeft MKB Nederland www.mkb.nl/corona gelanceerd met alle actuele informatie en praktische benodigdheden omtrent het coronavirus.

Kamer van Koophandel

Heeft u als ondernemer vragen die niet worden beantwoord op de hiervoor genoemde websites? Neemt u dan contact op met het Kamer van Koophandel Adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Voor meer informatie zie: www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen over de NOW? U kunt dan op werkdagen bellen met UWV Telefoon NOW via telefoonnummer 088-8982004. Uw loonheffingennummer graag bij de hand houden.

Maatregelen in de Regio Zwolle

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen.

Regio Zwolle Brigade informeert over hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting en hulp op maat van businessexperts. Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Kijk voor meer informatie en ondersteuning op www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl.

Kennispoort, bekend van innovaties en internationalisering, helpt nu ook rond individuele financieringsvraagstukken. Kijk voor meer informatie op www.kennispoortregiozwolle.nl/adviseurs/

Maatregelen gemeente Kampen

Anderhalvemeter Adviesteam

De gemeente Kampen heeft een Anderhalvemeter Adviesteam in het leven geroepen. Hiermee kan de gemeente snel inspelen op vragen en voorstellen van ondernemers in de detailhandel, ambulante handel, horeca, cultuur- en vrijetijdssector. Het adviesteam wil ondernemers en hun klanten helpen bij nieuwe situaties die ontstaan nu de coronamaatregelen stapje voor stapje versoepeld worden.

Het Anderhalvemeter Adviesteam is op werkdagen bereikbaar via e-mail op anderhalvemeter@kampen.nl of telefonisch via Tineke de Nooij, telefoon: 06-20008539.

Opschorten belastingen, leges en heffingen

De coronacrisis heeft –naast alle impact op ons dagelijkse leven– voor een aantal mensen ook financiële gevolgen. Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft het Rijk al de nodige maatregelen afgekondigd, onder andere voor ondernemers. Een versoepeling van inning van de gemeentelijke belastingen, leges en heffingen sluit volgens de gemeente Kampen helemaal aan bij de lijn van al ingezette kabinetsmaatregelen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie.

  1. Aanslagen voor belastingen, leges en heffingen worden gewoon verzonden aan onze inwoners, ondernemers en zzp-ers.
  2. Krijgt u door de aanslagen te maken met betalingsproblemen, dan kunt u drie maanden uitstel van betaling aanvragen.
  3. Heeft u als ondernemer gekozen voor betaling in maandelijkse termijn, dan loopt dit in principe gewoon door. Het is helaas niet mogelijk dit proces ongedaan te maken. Als dit tot problemen leidt, kunt u het bedrag per omgaande storneren. Stuurt u dan zo snel mogelijk een mail via invordering@kampen.nl om uitstel van betaling kenbaar te maken. In lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid is dit in ieder geval voor drie maanden mogelijk. Wilt u in uw mail in ieder geval de bedrijfsnaam, uw naam, adresgegevens, aanslagnummer en e-mailadres en/of telefoonnummer waar u op te bereiken bent, vermelden? Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af.
  4. U kunt uitstel aanvragen door een mailtje te sturen aan invordering@kampen.nl. Wilt u in uw mail in ieder geval de bedrijfsnaam (optioneel), uw naam, adresgegevens, aanslagnummer en e-mailadres en/of telefoonnummer waar u op te bereiken bent, vermelden?
  5. Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af.
  6. Heeft u recht op teruggaven van de gemeente, dan worden deze zo snel mogelijk uitbetaald.
  7. Dwanginvorderingen worden drie maanden stopgezet.

Wilt u gespreid betalen? Door de beperkte bezetting (en de vele vragen) bij ons Klant Contact Centrum vragen wij u om te e-mailen. Is dit niet mogelijk dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 14 038.

Bevoorraden en bezorgen

Bevoorraden en bezorgen was tijdelijk mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 14.00 uur. Let op: Vanaf 25 mei gelden weer de normale tijden van 6.00 tot 11.00 uur. Dit om bezoekers van de binnenstad op een veilige manier de ruimte te geven.

Ondernemers die buiten de venstertijden willen laden en lossen, kunnen in aanmerking komen voor een permanente of tijdelijke ontheffing. Ondernemers die nog niet over een ontheffing beschikken en onverwacht buiten de venstertijden moeten laden of lossen, moeten dit vooraf tijdig telefonisch melden bij de gemeente. Dit kan via telefoonnummer 038-3392823. De medewerkers van handhaving houden hier dan rekening mee.

De aanvraagformulieren kunt u hieronder downloaden en digitaal insturen.

BestandAanvraagformulier permanente ontheffing binnenstad art. 87 RVV.docx

BestandAanvraagformulier tijdelijke ontheffing binnenstad art. 87 RVV.docx

Heeft u vragen over de verstrekking van alcoholhoudende dranken? Hiervoor kunt u contact opnemen met vergunningcoördinator Julian Aarten (j.aarten@kampen.nl).

Evenementen

Door de landelijke maatregelen gaan veel evenementen niet op de geplande datum door. Treft dit ook uw evenement en was een bijdrage toegezegd van het Evenementen Platform Kampen? Neem dan contact op met evenementencoördinator Atie Edink via atie@evenementenplatformkampen.nl om de financiële gevolgen te bespreken.

Overleg en ondersteuning ondernemers

Wij hebben intensief contact met ondernemersverenigingen (lokaal, regionaal en landelijk). Ondernemers kunnen voor ondersteuning en het afstemmen van nieuwe initiatieven voor het afhalen en bezorgen van maaltijden ook contact opnemen met:

Ondernemers binnenstad

Voor ondernemers in de binnenstad van Kampen is meer informatie beschikbaar op de website Bedrijven in Kampen.

Ondernemers vrijetijdssector

Voor de vrijetijdseconomie is meer informatie beschikbaar op de website van Marketing Oost. Ook kunnen ondernemers bellen voor vragen over hun bedrijf, bedrijfsvoering en overheidsregelingen met het Coördinatiepunt Corona: 038-4216798.

Ondernemers logistieke sector

Alle vragen voor logistieke ondernemers wil het Logistiek Netwerk (onder aanvoering van Port of Zwolle) bundelen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.portofzwolle.nl. U kunt ook contact opnemen met Herman van Loo (h.vanloo@portofzwolle.nl) of Jeroen van den Ende (j.vandenende@portofzwolle.nl).

Regeling voor ZZP-ers (Tozo)

Het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle (Rbz) is het centrale meldpunt voor de compensatiemaatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). De Tozo geldt van 1 maart tot 1 juni 2020. U heeft ruim de tijd om de aanvraag in te dienen. Dit kan tot 1 juni 2020. De meeste recente informatie staat op de website van het Rbz. U kunt een digitale aanvraag indienen via www.rbzzwolle.nl/tozo-aanvragen.