Corona-informatie voor ondernemers

Over de aanpak van het coronavirus worden landelijk en regionaal afspraken gemaakt. Het RIVM en de GGD zijn daarin leidend. In geval van besmetting in de gemeente Kampen wordt afhankelijk van de situatie gekeken welke maatregelen worden genomen.

Op de website van het RIVM is veel informatie te vinden over het coronavirus. Ondernemers kunnen ook op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) gerichte informatie vinden. Hieronder staat een overzicht van websites waar meer informatie te vinden is die voor ondernemers relevant kan zijn.

Vragenloket voor ondernemers

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend waar ondernemers met vragen terecht kunnen. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe te handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is te bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via  0800-2117 of via www.kvk.nl/coronaloket. Daarnaast heeft MKB Nederland www.mkb.nl/corona gelanceerd met alle actuele informatie en praktische benodigdheden omtrent het coronavirus.

Kamer van Koophandel

Heeft u als ondernemer vragen die niet worden beantwoord op de hiervoor genoemde websites? Neemt u dan contact op met het Kamer van Koophandel Adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

Financiële regelingen

De overheid heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen. Wilt  u weten voor welke regeling u in aanmerking komt? Doe dan de Corona regelingencheck op de website van de Kamer van Koophandel. Hieronder vindt u meer informatie over verschillende regelingen.

Verlenging Tozo-uitkering

Het Regionaal bureau zelfstandigen Zwolle (Rbz) is het centrale meldpunt voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden. De meeste recente informatie staat op de website van het Rbz. U kunt een digitale aanvraag indienen via www.rbzzwolle.nl/tozo-aanvragen.

Heeft u eerder Tozo ontvangen? Uw uitkering wordt niet automatisch verlengd. Dus als u na 1 april 2021 nog ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Meer informatie over het noodpakket banen en economie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf. De regeling is het vervolg op de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Heeft u een laag inkomen door het coronavirus? En daardoor moeite met het betalen van uw woonkosten? Dan kunt u Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen bij de gemeente.

Belastingmaatregelen

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Meer informatie over de nieuwe belastingmaatregelen.

NOW-regeling

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt per direct de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Meer informatie over de NOW-regeling op de website van het KVK en de website van het UWV.

Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-regeling)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij hun eigen kredietverstrekker of bank. Meer informatie over de BMKB-regeling.

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering

De coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) staat sinds woensdag 29 april 2020 open voor bedrijven, waarbij de looptijd van een krediet zes jaar is. Meer informatie over de Garantie Ondernemingsfinanciering.

Steunakkoord Retail en Vastgoed sector

De retailsector en de vastgoedsector hebben het in april opgestelde Steunakkoord afgerond. Zij zijn onder meer huurverlaging- en uitstel overeengekomen.

Maatregelen in de Regio Zwolle

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen.

Regio Zwolle Brigade informeert over hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting en hulp op maat van businessexperts. Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Kijk voor meer informatie en ondersteuning op www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl.

Kennispoort, bekend van innovaties en internationalisering, helpt nu ook rond individuele financieringsvraagstukken. Kijk voor meer informatie op www.kennispoortregiozwolle.nl.

Ontwikkelfonds Regio Zwolle: Upgradejezelfzwolle.nl

Gemeente Kampen neemt deel aan het Ontwikkelfonds dat is opgericht vanuit de Regio Zwolle. Dit fonds is in het leven geroepen om werkgevers en werknemers financieel te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Het is bedoeld voor het ontwikkelen, leren en opleiden van (potentiële) werknemers. In de eerste ronde van Upgrade Jezelf kunnen werkgevers en maatschappelijke organisaties uit Regio Zwolle een beroep doen op dit fonds. Dit kan tot 1 januari 2021. Meer informatie hierover vindt u op de website www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

Maatregelen gemeente Kampen

Anderhalvemeter Adviesteam

De gemeente Kampen heeft een Anderhalvemeter Adviesteam in het leven geroepen. Hiermee kan de gemeente snel inspelen op vragen en voorstellen van ondernemers in de detailhandel, ambulante handel, horeca, cultuur- en vrijetijdssector. Het adviesteam wil ondernemers en hun klanten helpen bij nieuwe situaties die ontstaan nu de coronamaatregelen stapje voor stapje versoepeld worden.

Het Anderhalvemeter Adviesteam is op werkdagen bereikbaar via e-mail op anderhalvemeter@kampen.nl 

Aanvragen verruiming terras

Als de terrassen weer open mogen, moet u als horecaondernemer wel rekening houden met 1,5 meter afstand. Waarschijnlijk kunt u daarom minder tafels kwijt. We bieden de mogelijkheid om tijdelijk uw terras te verruimen. U kunt een aanvraag indienen via anderhalvemeter@kampen.nl.

Vermeld in uw e-mail:

 • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer (06) van de aanvrager/eigenaar
 • hoeveel extra tafels u wilt plaatsen
 • een situatieschets (kaartje kadaster/ bestemmingsplan of google maps) met daarop ingetekend de tafels en een foto van de gewenste situatie (proefopstelling)
 • de resultaten van een draagvlakonderzoek in de buurt (zijn de plannen voorgelegd aan de directe omgeving en hoe kijkt deze er tegenaan?)

Het Anderhalvemeter Adviesteam beoordeelt de aanvraag samen met politie en brandweer zo snel mogelijk.

Het Anderhalvemeter Adviesteam is op werkdagen bereikbaar via e-mail op anderhalvemeter@kampen.nl 

Opschorten belastingen, leges en heffingen

De coronacrisis heeft –naast alle impact op ons dagelijkse leven– voor een aantal mensen ook financiële gevolgen. Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft het Rijk al de nodige maatregelen genomen, onder andere voor ondernemers. Een versoepeling van inning van de gemeentelijke belastingen, leges en heffingen sluit volgens de gemeente Kampen helemaal aan bij de lijn van al ingezette kabinetsmaatregelen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie.

 1. Aanslagen voor belastingen, leges en heffingen worden gewoon verzonden aan onze inwoners, ondernemers en zzp-ers.
 2. Krijgt u door de aanslagen te maken met betalingsproblemen, dan kunt u drie maanden uitstel van betaling aanvragen.
 3. Heeft u als ondernemer gekozen voor betaling in maandelijkse termijnen, dan loopt dit in principe gewoon door. Het is helaas niet mogelijk dit proces ongedaan te maken. Als dit tot problemen leidt, kunt u het bedrag per omgaande storneren. Stuurt u dan zo snel mogelijk een mail via invordering@kampen.nl om uitstel van betaling kenbaar te maken. In lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid is dit in ieder geval voor drie maanden mogelijk. Wilt u in uw mail in ieder geval de bedrijfsnaam, uw naam, adresgegevens, aanslagnummer en e-mailadres en/of telefoonnummer waar u op te bereiken bent, vermelden? Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af.
 4. U kunt uitstel aanvragen door een mailtje te sturen aan invordering@kampen.nl. Wilt u in uw mail in ieder geval de bedrijfsnaam (optioneel), uw naam, adresgegevens, aanslagnummer en e-mailadres en/of telefoonnummer waar u op te bereiken bent, vermelden?
 5. Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af.
 6. Heeft u recht op teruggaven van de gemeente, dan worden deze zo snel mogelijk uitbetaald.
 7. Dwanginvorderingen worden drie maanden stopgezet.

Wilt u gespreid betalen? Door de beperkte bezetting (en de vele vragen) bij ons Klant Contact Centrum vragen wij u om te e-mailen. Is dit niet mogelijk dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 14 038.

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Heeft u als ondernemer financiële problemen? Twijfelt u of u door kunt gaan met uw bedrijf? De gemeente Kampen kan u dan helpen met advies en ondersteuning. Bij het oplossen van schulden werken we samen met het Regionaal bureau zelfstandigen in Zwolle (Rbz).

Voor advies kunt u contact opnemen met het Regionaal bureau zelfstandigen in Zwolle. Dit kan via telefoonnummer 038-4984480 of via e-mail: info@rbzzwolle.nl.

Evenementen

Door de landelijke maatregelen gaan veel evenementen niet op de geplande datum door. Treft dit ook uw evenement en was een bijdrage toegezegd van het Evenementen Platform Kampen? Neem dan contact op met evenementencoördinator Aline Hofstee via a.hofstee@kampen.nl om de financiële gevolgen te bespreken.

Overleg en ondersteuning ondernemers

Wij hebben intensief contact met ondernemersverenigingen (lokaal, regionaal en landelijk). Ondernemers kunnen voor ondersteuning en het afstemmen van nieuwe initiatieven voor het afhalen en bezorgen van maaltijden ook contact opnemen met:

Ondernemers binnenstad

Voor ondernemers in de binnenstad van Kampen is meer informatie beschikbaar op de website Bedrijven in Kampen.

De retailsector en de vastgoedsector hebben het in april opgestelde Steunakkoord afgerond. Zij zijn onder meer huurverlaging- en uitstel overeengekomen. Voor u als lokale ondernemer biedt dit wellicht handvaten om het gesprek aan te gaan met uw verhuurder.

Ondernemers vrijetijdssector

Voor de vrijetijdseconomie is meer informatie beschikbaar op de website van Marketing Oost. Ook kunnen ondernemers bellen voor vragen over hun bedrijf, bedrijfsvoering en overheidsregelingen met het Coördinatiepunt Corona: 038-4216798.

Ondernemers logistieke sector

Alle vragen voor logistieke ondernemers wil het Logistiek Netwerk (onder aanvoering van Port of Zwolle) bundelen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.portofzwolle.nl. U kunt ook contact opnemen met Jeroen van den Ende (j.vandenende@portofzwolle.nl).