Ongewoon voorval melden

Er kunnen ongewone voorvallen in uw bedrijf gebeuren. Dit zijn incidenten waarbij milieuschade ontstaat of dreigt te ontstaan. Bijvoorbeeld branden, explosies, ongevallen of storingen.

U neemt meteen maatregelen om de milieugevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen

Door het voorval te melden kan de omgevingsdienst:

 • de mogelijke gevolgen voor de omgeving snel in kaart brengen en beperken
 • beter inzicht krijgen in de processen en installaties binnen bedrijven

U meldt het ongewone voorval zo spoedig mogelijk telefonisch.

 • U geeft door:
  • de oorzaak en omstandigheden van het voorval
  • welke stoffen er zijn vrijgekomen
  • gegevens die belangrijk zijn om de milieugevolgen te kunnen beoordelen
  • maatregelen om de milieugevolgen te voorkomen, beperken of ongedaan te maken
  • maatregelen om herhaling van het voorval te voorkomen

U meldt het ongewone voorval als:

 • er milieuschade is of kan ontstaan en:
  • de gemeente u eerder een omgevingsvergunning milieu heeft verleend voor uw bedrijf of
  • u bij de gemeente eerder een milieumelding heeft gedaan van het oprichten of veranderen van uw bedrijf