Heronderzoek rechtmatigheid bijstandsuitkering

De gemeente kan controleren of u nog recht heeft op een bijstandsuitkering. De gemeente neemt contact met u op. Na het onderzoek krijgt u bericht over de uitslag.

Beschrijving

Als u een uitkering krijgt, dan kunt u te maken krijgen met een heronderzoek. Bij een heronderzoek van de bijstandsuitkering kijkt de gemeente of u nog recht heeft op uw bijstandsuitkering. De gemeente controleert dit door bijvoorbeeld recente gegevens bij u op te vragen. Daarom is het belangrijk dat u veranderingen in uw situatie op tijd doorgeeft. Ook kijkt de gemeente regelmatig hoe het gaat met werk zoeken.

Bij een heronderzoek wordt het volgende onderzocht:

  • Ontvangt u nog de juiste uitkering?
  • Is uw uitkering goed berekend?
  • Klopt de informatie over uw vermogen?

Het heronderzoek kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak het heronderzoek plaatsvindt. U bent verplicht mee te werken aan een heronderzoek.

Aanvragen

Zo voert de gemeente een heronderzoek rechtmatigheid bijstandsuitkering uit:

  • U ontvangt een heronderzoeksformulier of een uitnodiging voor een gesprek.
  • U vult de aanvullende gegevens in of neemt ze mee naar het gesprek.
  • De gemeente neemt een besluit.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over het doorgeven van een wijziging? Neem dan contact op met de balie inkomen en zorg via telefoonnummer 14 038. U kunt de balie inkomen en zorg ook bezoeken in het stadhuis.