default iconHerinrichting Meeuwenplein

De huidige inrichting van het Meeuwenplein is verouderd. Daarnaast groeien de huidige bomen slecht en sluit het plein qua sfeer en materiaalgebruik niet aan bij de andere pleinen in de historische binnenstad. Ook wordt hemelwater nu onvoldoende goed afgevoerd waardoor er plassen ontstaan. Bovendien is het door de versteende inrichting op zomerse dagen op het plein erg warm. Dit alles in aanleiding om het Meeuwenplein in 2023 opnieuw in te richten.

In dezelfde periode wordt het gedeelte van de Meeuwenweg vanaf de Flevoweg tot de kruising met de Groenestraat heringericht. Dit weggedeelte stond oorspronkelijk voor een later moment gepland, maar door beide werken met elkaar te combineren kan de overlast beperkt worden.

Het ontwerp

Het uitgangspunt voor de herinrichting van het Meeuwenplein is een sober maar doelmatig ontwerp. Het ontwerp is gebaseerd op het realiseren van een veilig, groen, klimaatbestendig plein met voldoende parkeercapaciteit. Het ontwerp zorgt ervoor dat de wateroverlast tot een minimum wordt beperkt en de biodiversiteit toeneemt. Het plein krijgt een kwaliteitsimpuls, passend bij de visie op de binnenstad.

Minder stenen, meer groen op het plein

De huidige muurtjes op het plein worden verwijderd. De betonnen stoeptegels in het voetgangersgebied aan de rand van het plein worden vervangen door gebakken klinkers. Materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. In het ontwerp van het plein zijn twee wadi’s verwerkt met zogenaamde slokops om hemelwater op te vangen en vast te houden. Voldoende goten en kolken zorgen ervoor dat overtollig hemelwater goed afgevoerd wordt. De nieuwe bomen krijgen een optimale groeiplaats waardoor ze uit kunnen groeien tot waardevolle bomen. Dit is onder andere belangrijk in het kader van het tegengaan van hittestress. Daarnaast bevorderen de nieuwe bomen en de extra groenvakken de biodiversiteit en de belevingswaarde van het plein.

Grotere parkeervakken

De parkeervakken worden vergroot om het in- en uitrijden gemakkelijker en veiliger te maken. In combinatie met meer groen en het toepassen van bovengenoemde maatregelen om in te spelen op klimaatverandering, telt het heringerichte plein straks 73 parkeerplaatsen, 14 minder dan het huidige aantal. Met het oog op het parkeerterrein bij de Bongerd en het eerder dit jaar aangelegde parkeerterrein aan de Flevoweg ter hoogte van 't Ukien verwachten we dat dit niet tot onoverkomelijke parkeerproblemen leidt. 

Meeuwenweg

Het ontwerp van de Meeuwenweg vanaf de Flevoweg tot de kruising met de Groenestraat sluit aan op de in 2022 heringerichte Flevoweg en het nieuwe ontwerp van het Meeuwenplein. Voor de Meeuwenweg vanaf het plein richting Meeuwenbrug houdt dit een smallere rijbaan in en meer ruimte voor voetgangers.

Betrekken omgeving

Op 28 juni vond er een inloopbijeenkomst voor direct aanwonenden van het plein plaats in het stadhuis. Na een korte, centrale toelichting waarin door vertegenwoordigers van de gemeente toelichting werd gegeven op het ontwerp, konden bij de diverse tafels vragen worden gesteld.

Op 9 november werd een inloopbijeenkomst georganiseerd voor overige bewoners en ondernemers in de nabije omgeving. Tijdens deze avond werden zij bijgepraat over het ontwerp en konden zij reageren op het voorstel voor het beplantingsplan voor de groenvakken op het plein. Er zijn veel vragen gesteld en goede gesprekken gevoerd. Het ontwerp en de toelichting op de plannen zijn positief ontvangen door de bezoekers van de inloopavond.

Planning

Het streven is om de werkzaamheden in de tweede helft van 2023 uit te voeren. Of dat haalbaar is, hangt onder andere af van de onderzoeken die moeten worden verricht. Maar bijvoorbeeld ook van de aanbestedingsprocedure en van de levertijd van materialen. Zodra meer bekend is over de daadwerkelijke planning, leest u dat hier.

Blijf op de hoogte

Wilt u de digitale nieuwsbrief over het Meeuwenplein ontvangen, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar m.huurdeman@kampen.nl.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier