destination-plan iconGroenstrook of snippergroen kopen of gebruiken

Soms ligt naast een woning of tuin een stuk gemeentegrond. Vaak gaat het om openbaar groen dat onderdeel is van de inrichting van de wijk. De gemeente verkoopt de grond dan meestal niet. U kunt de gemeente wel vragen of u de grond mag kopen. Zonder toestemming mag u de grond niet gebruiken. Gebruikt u al langere tijd gemeentegrond, dan bespreken wij met u of u de grond kunt kopen.

Beschrijving

Inwoners willen gemeentegrond naast hun woning of tuin soms zelf gebruiken. Bijvoorbeeld om hun tuin groter te maken. De gemeente Kampen verkoopt openbaar groen meestal niet. De grond kan belangrijk zijn voor de omgeving of voor de natuur. In uitzonderlijke gevallen kunt u snippergroen kopen en toevoegen aan uw eigen grond.

Bewust of onbewust hebben inwoners soms al gemeentegrond in gebruik. Zonder toestemming is dat niet toegestaan. Dat noemen we oneigenlijk grondgebruik. We hebben in kaart gebracht waar dit voorkomt. In die situaties nemen we contact op met de gebruiker om hier afspraken over te maken. Mogelijke oplossingen zijn dat de gebruiker de grond koopt, de grond ontruimt of een beroep doet op verjaring.

We benaderen inwoners per kern of wijk. De planning voor de komende jaren is:

 • 2023-2024: IJsselmuiden
 • 2024: Grafhorst
 • 2025: ’s-Heerenbroek, Mastenbroek en Wilsum
 • 2026: Kamperveen en Zalk
 • 2027: Het Onderdijks in Kampen (wijk)

In bijzondere omstandigheden kunnen we van deze planning afwijken. Bijvoorbeeld als een situatie snel om aandacht vraagt.

Aanvragen

Wilt u snippergroen van de gemeente kopen, dan kunt u vragen of dat mogelijk is. U kunt dit online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Bij de aanvraag geeft u de volgende gegevens door:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • een duidelijke tekening of foto van de grond die u wilt kopen
 • een omschrijving waarvoor u de grond wilt gebruiken

Heeft u zonder toestemming gemeentegrond in gebruik? Wij nemen dan contact met u op als uw kern of wijk volgens de planning aan de beurt is. U mag natuurlijk ook zelf contact met ons opnemen om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden bij het kopen van snippergroen zijn:

 • Openbaar groen wordt niet verkocht als het belangrijk is voor de openbare ruimte.
 • De gemeente is niet verplicht om gemeentegrond te verkopen.
 • De gemeente verkoopt geen gemeentegrond aan huurders van een woningcorporatie.
 • De meest recent vastgestelde Nota grondprijzen is leidend voor het bepalen van de verkoopprijs.

De volledige voorwaarden en uitgebreide informatie over de mogelijkheden om oneigenlijk grondgebruik op te lossen staan in de Nota aanpak oneigenlijk grondgebruik.

Kosten

De grondprijs voor snippergroen is € 80 per vierkante meter. De minimale aanschafwaarde is € 800. De prijs van bouwgrond is hoger. Als de grond volgens de bestemming mag worden bebouwd, dan is de verkoopprijs € 311. Vanaf 250 vierkante meter taxeert een register-taxateur de grond. Verkoop van snippergroen gebeurt vrij op naam. Dit betekent dat de gemeente de kosten voor de overdracht van de grond betaalt (overdrachtsbelasting, kosten notaris en kosten kadaster).

(tarieven 2023)

Contact

Heeft u vragen over het kopen of gebruiken van gemeentegrond? Of kunt u de aanvraag voor het kopen van grond niet online doen? Neem dan contact op met de afdeling Ruimtelijke realisatie, onderdeel vastgoed. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3) of via e-mail: vastgoedzaken@kampen.nl.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen