Groenstrook of restgrond kopen

Ligt naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond? Soms kunt u deze grond kopen en aan uw eigen grond toevoegen.

Het is belangrijk dat u weet wat u met de aangekochte grond wilt doen. Informeer daarom vooraf bij de gemeente (afdeling Fysieke leefomgeving) wat de (on)mogelijkheden zijn van de aan te kopen grond. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.

Bij verkoop heeft de grond meestal de bestemming 'groen' of 'verkeer'. Met deze bestemming mag u de grond niet als tuin gebruiken en mag u bijvoorbeeld geen tuinhuisje of schutting op de aangekochte grond plaatsen. Dit mag pas zodra de bestemming wijzigt naar 'wonen' of 'tuin' en u (indien nodig) beschikt over een omgevingsvergunning. Zolang de actie Snippergroen duurt, zorgt de gemeente op eigen kosten voor deze wijziging van het bestemmingsplan. Omdat de gekochte gronden snippergroen worden gebundeld in één omvattende wijziging van het bestemmingsplan, kan het enkele jaren duren voor het bestemmingsplan formeer is gewijzigd. Let op: de gemeente zal zich inspannen om een wijziging van het bestemmingsplan door te voeren. Bezwaren van derden en uitspraken van gerechtelijke instanties kunnen er (bijvoorbeeld) toe leiden dat de gekochte grond geen aangepaste bestemming krijgt. In dat geval heeft u geen recht op vergoeding van schade of gemaakte kosten.

Wilt u het bestemmingsplan toch eerder wijzigen omdat u iets wilt plaatsen waarvoor een vergunning nodig is? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. De kosten van de wijziging betaalt u dan zelf.

In 2016 is gestart met uitvoering van de Actie Snippergroen. Inmiddels zijn ruim 100 groenstroken verkocht. De actie is nog in volle gang. De planning voor de komende jaren is als volgt: 

 • 2021: IJsselmuiden
 • 2022: Grafhorst, Wilsum
 • 2023: 's-Heerenbroek, Mastenbroek
 • 2024: Kamperveen, Zalk
 • 2025: wijk Het Onderdijks in Kampen.

Wilt u een groenstrook kopen? Stuur uw verzoek dan naar d.vanderstouwe@kampen.nl.

Stuur bij uw aanvraag de volgende gegevens mee:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • een duidelijke tekening van het stuk grond waar het om gaat
 • een omschrijving waarvoor u de groenstrook wilt gebruiken

De voorwaarden voor verkoop zijn:

 • de groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land waarvan u eigenaar bent
 • uw directe buren gaan akkoord met uw plannen voor de aan te kopen groenstrook
 • de strook grond is geen functioneel groen maar restgroen
 • er staan geen beeldbepalende bomen binnen een afstand van 2 meter van de te kopen grond
 • in de strook grond liggen geen kabels en leidingen
 • er zijn in de toekomst geen andere plannen van de gemeente met deze grond
 • verkoop levert geen verkeersproblemen op

De grondprijs voor restgroen is € 75,00 per vierkante meter. Tijdens de uitvoering van de Actie Snippergroen is de prijs is ‘vrij op naam’. De gemeente betaalt dan alle bijkomende kosten (notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting). U betaalt dus alleen de grondprijs. De minimale transactiewaarde is € 750,00. Restgroen groter dan 150 vierkante meter wordt getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. Als op de grond gebouwd mag worden volgens het bestemmingsplan, dan wordt de grond aangemerkt als bouwgrond en kost het € 300,00 per vierkante meter. Deze prijs geldt ook voor "nieuwe aanvragen".

(tarieven 2021)