Adoptie openbaar groen

Als inwoner van de gemeente Kampen kunt u delen van het openbaar groen adopteren. Zo kunnen inwoners in delen van het openbaar groen bijvoorbeeld bloemperken planten en onderhouden of een moestuin aanleggen.

Voorwaarden voor adoptie

  • de groenstrook blijft onderdeel van de openbare ruimte
  • het verwijderen van bomen is niet toegestaan
  • het inrichtings- en onderhoudsplan is goedgekeurd door de gemeente Kampen
  • de direct omwonenden stemmen in met het plan

Belangstelling melden

Heeft u belangstelling voor het adopteren van openbaar groen? U kunt uw idee aan ons doorgeven via: d.vanderstouwe@kampen.nl. Daarna nemen we contact met u op.

Eenmalige bijdrage vanuit Buurt aan zet

De groene initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage. Vanuit Buurt aan zet is er geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de buurt vergroten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn beperkt, namelijk dat het initiatief van bewoners zelf moet komen, gedragen wordt door de andere bewoners in de wijk en dat de buurt zich actief inzet en meewerkt aan het plan.