Elektrische auto aan laadpaal

Gemeente legt plan voor elektrisch laden voor aan samenleving 

12 september 2023
nieuws

Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe, ook in Kampen. Elektrisch rijden is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 alle nieuwe auto’s niet meer op fossiele brandstof rijden. Dit vereist wel dat er voldoende laadinfrastructuur in de openbare ruimte is. De gemeente Kampen heeft daarvoor een plan opgesteld dat de komende zes weken ter inzage in het stadhuis ligt. Op basis van reacties uit de samenleving zal deze Laadvisie definitief worden vastgesteld. 

Plaatsing op verzoek van inwoner 

In de Laadvisie zijn de ambities van de gemeente vastgelegd om de laadinfrastructuur in het juiste tempo te laten meegroeien met het gebruik en de ontwikkeling van elektrisch vervoer niet te beperken. Samen met concessiehouder Vattenfall-InCharge zijn en worden er in de openbare ruimte laadpalen voor elektrische voertuigen geplaatst. Het plaatsen van laadpalen in de wijken gebeurt hoofdzakelijk na een aanvraag van een inwoner. De gemeente plaatst vooral proactief in nieuwe woonwijken, op parkeervoorzieningen of ontmoetingsplekken.   

Klaar voor toekomstige behoeftes 

Prognoses van ElaadNL geven inzicht in het aantal benodigde publieke en private laadpunten in Kampen. Het doel voor de komende jaren is klaar te zijn voor de toekomstige laadbehoefte voor de particuliere gebruikers in onze gemeente (bewoners, woon-/werkverkeer, bezoekers binnenstad). Om in 2025 in de laadbehoefte van elektrische personenauto’s te voorzien zijn ongeveer 1.762 laadpunten nodig, waarvan 273 in de publieke ruimte. In 2035 zullen 6.412 laadpunten nodig zijn voor deze gebruikersgroep, waarvan 1256 in de publieke ruimte. Voor de periode tot en met 2025 zijn er overeenkomstig de prognose in onze gemeente dus 273 publieke laadpunten nodig. Rekening houdend met de situatie per juli 2023 (246 laadpunten) betekent dit dat er richting 2025 een extra behoefte is van 27 laadpunten, ofwel 14 laadpalen.  

Veel afstemming nodig  

Omdat het elektriciteitsnet tegenwoordig zwaar belast is, overlegt de gemeente intensief met de industrie en de netbeheerders over de energiestrategie in de gebouwde omgeving. 

De verwachting is dat het laden in de toekomst steeds efficiënter verloopt en dat eenzelfde aantal laadpunten meer rijders kunnen bedienen dan nu het geval is. Dit kan van invloed zijn op het uiteindelijk aantal benodigde publieke laadpalen richting 2030 en 2035.  

Samen met inwoners en belanghebbenden  

De Laadvisie is ontwikkeld op basis van de plankaart die eerder ter inzage is gelegd. Inwoners hebben destijds via het burgerpanel locaties en locatiewijzigingen kunnen aandragen. Dit heeft veel waardevolle informatie opgeleverd en heeft geleid tot wijzigingen in de plankaart. De Laadvisie geeft een beeld over hoe in de komende jaren, tot 2030, wordt gewerkt aan laadinfrastructuur. Hierin staan de doelen, ontwikkelingen en voorwaarden beschreven. De Laadvisie wordt in 2025 geëvalueerd en op basis hiervan bijgesteld. 

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen