Gemeente Kampen verlengt Ontmoetingsfonds ontheemden

09 mei 2023
nieuws

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten het zogeheten Ontmoetingsfonds ontheemden te verlengen en daarvoor opnieuw een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen. Deze financiële regeling is bedoeld om ontmoetingen tussen Kampenaren en ontheemden te stimuleren. Het gaat daarbij zowel om gevluchte Oekraïners als om ontheemden in de tijdelijke noodopvang aan de Industrieweg en de crisisnoodopvang van asielzoekers in hotel Zalkerbroek.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het is hartverwarmend om te zien hoe velen in de Kamper samenleving zich inzetten om ontheemden zich thuis te laten voelen in ons midden. We zien onder de 17 aanvragen die de afgelopen maanden zijn gedaan een grote diversiteit van activiteiten; van samen muziek maken en samen eten tot een tafeltennistoernooi en een benefietavond voor Oekraïne. Steeds waren bij alle activiteiten zowel asielzoekers als vluchtelingen uit Oekraïne welkom. Zo zien we dat graag en wat ons betreft gaan we hier ook mee door.”

Organisaties en particulieren

Vrijwilligersorganisaties en particulieren kunnen voor een initiatief of activiteit voor ontheemden een bedrag van € 100 tot € 750 aanvragen. Voorbeelden van activiteiten die hiermee kunnen worden georganiseerd, zijn wandelingen, speurtochten, gezamenlijke maaltijden, sport- en spelactiviteiten of creatieve workshops. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de ingeschatte personele kosten van € 7.500 voor de uitvoering van deze regeling te dekken uit de algemene middelen.

Ontmoeting en verbinding

Met het Ontmoetingsfonds ontheemden wil het college (kleinere) initiatieven uit de Kamper gemeenschap ondersteunen, waarmee ontmoeting en verbinding tussen ontheemden en de Kamper samenleving tot stand komt. Hiermee wordt het draagvlak en begrip voor opvang en voor ontheemden aantoonbaar versterkt, wordt er activiteit en afleiding geboden voor ontheemden en wordt de samenredzaamheid van ontheemden en Kampenaren versterkt.

De verlengde regeling treedt een dag na bekendmaking op 16 mei 2023 in werking. De subsidie kan vanaf dan ook worden aangevraagd via www.kampen.nl/ontmoetingsfonds

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen