Gemeente Kampen sluit overeenkomst met TU Kampen voor huisvesting statushouders

22 februari 2023
nieuws

De gemeente Kampen sluit een overeenkomst met de Theologische Universiteit Kampen en de diaconie van de Protestantse Gemeente Kampen voor de tijdelijke huisvesting en begeleiding van minimaal tien en maximaal zestien statushouders in een van gebouwen aan de Broederweg. Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Ik ben blij dat wij deze nieuwe Kampenaren een plek kunnen bieden en zij ook per direct met hun inburgering kunnen beginnen.”

Een statushouder is een ‘erkende vluchteling’; iemand die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en een verblijfsvergunning heeft gekregen. Vaak verblijven zij nog in asielzoekerscentra (azc’s) in afwachting van een woning. Het Rijk verdeelt de statushouders naar rato van de gemeentegrootte over Nederland met een zogeheten taakstelling; dat is een verplichting tot huisvesting. Van der Sluis: “De mensen die straks in het aangepaste gedeelte van de TU Kampen aan de Broederweg komen wonen, zijn mensen die we als gemeente sowieso hadden moeten huisvesten. Op deze manier kan dat versneld. Groot voordeel is dat zij per direct met hun inburgering kunnen beginnen; Nederlands kunnen leren en aan het werk of naar school kunnen.” Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel mensen er precies komen wonen en wanneer zij arriveren. In de aanloop naar de huisvestingsplannen heeft de gemeente een informatieavond gehouden waar samen met omwonenden de mogelijkheden zijn verkend. Zij zijn intussen geïnformeerd over dit besluit.

Klussen

Uitgangspunten voor de huisvesting van statushouders via de Thuisgevers is dat het om relatief hoogwaardige huisvesting gaat en dat er aanvullende sociale begeleiding is door buddy’s. Dat wordt voor deze locatie verzorgd door vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Kampen, die ook hebben geholpen met klussen en de inrichting van de locatie. De tijdelijke huisvesting duurt maximaal zes maanden. Daarna stromen de nieuwe Kampenaren door naar een reguliere woning.

De Thuisgevers

De beoogde huisvesting van statushouders in de TU Kampen is het tweede concrete Thuisgeef-initiatief in de gemeente Kampen. In november 2022, een maand na de start van het project, werden twee statushouders gehuisvest in een seniorenwoning van de Stichting Armenstaat. Op dit moment lopen er zo’n honderd verkenningen voor Thuisgeef-initiatieven in meer dan zestig gemeenten door heel Nederland. Er zijn negen initiatieven gerealiseerd, waarmee in totaal 86 mensen zijn gehuisvest. De Thuisgevers helpen statushouders tijdelijk te huisvesten in maatschappelijk vastgoed, zoals leegstaande schoolgebouwen, buurthuizen, pastorieën of andersoortige gebouwen. Daarmee wordt de doorstroming van statushouders uit azc’s naar gemeenten bespoedigd en werken gemeenten tegelijkertijd aan hun huisvestingstaakstelling. Hulp en advies van de Thuisgevers is kosteloos, zowel voor gemeenten als voor maatschappelijke initiatieven. De Thuisgevers is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de gemeente Kampen. Het project is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier