N50 bij Kampen met bermbloemen

Gemeente Kampen gaat strategisch lobbyen voor N50, Bovenkerk, IJsselkogge, Port of Zwolle en rijksfinanciën 

12 september 2023
nieuws

In het coalitieakkoord ‘Samen durven doen’ is een van de uitgangspunten een zelfbewust Kampen. Onderdeel van deze zelfbewuste houding is regie pakken en positie innemen. Een goed instrument daarvoor is de lobbyagenda. Nieuw voor gemeente Kampen is om te focussen op enkele grote thema's die ‘typisch (voor) Kampen’ zijn én om dat planmatig aan te pakken. 

Lobbyen loont 

“Lobbyen loont", stelt burgemeester Sander de Rouwe. “Zeker voor een zelfbewuste gemeente zoals Kampen.  Als gemeente voeren we primair onze basistaken uit voor inwoners. Daarnaast is het meer en meer noodzakelijk positie in te nemen in Den Haag en Brussel. Dat komt onze gemeente en onze samenleving ook ten goede. Dat doen we niet alleen, maar samen met partners, betrokkenen en deskundigen. Ook werken we hiervoor gericht samen met inwoners of vragen we de hulp van inwoners bij onze lobby activiteiten.”   

Thema's waarop ingezet wordt, zijn een goede bereikbaarheid van Kampen via een veilige N50, verbreding en verdieping van de Kornwerderzandsluizen en optimalisatie van de vaarroutes voor een goede bereikbaarheid van de havens van Port of Zwolle, optimaal exposeren en exploiteren van de IJsselkogge, restauratie van de monumentale en beeldbepalende Bovenkerk en opkomen voor robuuste en toekomstbestendige financiering vanuit het Rijk via het zogeheten Gemeentefonds. Genoemde thema's kunnen overigens veranderen als de actualiteit daar om vraagt.  

In het verleden heeft Kampen met resultaat ingezet op het thema wonen, met bijvoorbeeld de woningbouwimpuls (9,4 miljoen euro voor versnelde bouw van betaalbare woningen) en de Woondeal met Hugo de Jonge (13.4 miljoen euro voor mobiliteit en verstedelijking). Ook maakte Kampen zich al eerder succesvol sterk voor een veilige N50 en verbreding van de Kornwerderzandsluizen. “En daar gaan we mee door. Successen uit het verleden geven in dit geval juist wél garantie voor de toekomst", besluit de burgemeester. 

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen