Inspiratiemiddag Festina Lente

Studio Vers Bestuur en de gemeente Kampen nodigen je uit voor Festina Lente! De inspiratiemiddag over bestuurlijke vernieuwing en participatie! Je bent van harte welkom op maandag 20 mei 2019. Deelname is gratis.

Worstel je als bestuurder of ambtenaar met participatietrajecten? Wil je weten hoe je doordacht inwoners kunt betrekken? En hoe je de raad en de gemeentelijke organisatie hierin samen kunt laten optrekken? Kom dan naar de inspiratiemiddag over bestuurlijke vernieuwing en participatie! Naast een bruisend plenair programma kun je ook deelnemen aan verschillende workshops en is er voldoende gelegenheid om te netwerken!

THiNK!

De app THiNK! helpt om participatietrajecten vooraf goed te doordenken en de gemeenteraad in stelling te brengen. Inwoners en andere betrokkenen ervaren dat duidelijk is waarom zij worden betrokken. Deze app is bedacht door de gemeente Kampen en omarmd en ontwikkeld door de VPNG met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vers Bestuur

Hoe interesseren wij mensen om te voelen dat de publieke zaak ook van hen is, om nieuwe initiatiefnemers, bestuursleden, vrijwilligers, leden, stemmers te worden? Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van je eigen rol in een razend snel ontwikkelende bèta wereld, en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een streven naar een echte dialoog in een vitale samenredzame democratie.

Deelnemen aan de inspiratiemiddag Festina Lente is gratis. Meld je wel snel aan, want vol is vol. Aanmelden kan tot 13 mei.

Aanmelden Festina Lente

Programma

Voor wie Kampen echt wil leren kennen is er ook een ochtendprogramma. Na ontvangst in het stadhuis van de gemeente Kampen vindt er een stadswandeling met kort bezoek aan Stedelijk Museum Kampen plaats. Aansluitend start de inspiratiemiddag in de Stadsgehoorzaal.

Tijdstip Activiteit
10.00 Welkom met koffie en thee (optioneel)
10.30 Stadswandeling en museumbezoek (optioneel)
12.00 Lunch
12.30 Opening door dagvoorzitter Anya Terpstra
12.35 Falen naar succes! (wethouder Geert Meijering en Tweede Kamerlid Harry van der Molen)
12.55 THiNK! (gemeentesecretaris Anky Griekspoor)
13.00 Beslissingen nemen als Tribe (dr. Daniëlle Braun)
14.30 PAUZE
14.45 Keuzesessie 1 (zie keuzemogelijkheden hieronder)
15.30 Keuzesessie 2 (zie keuzemogelijkheden hieronder)
16.15 Borrel en plenaire terugkoppeling

Keuzesessie 1 en 2

  • Toepassen van de app/Rol van de raad door Alinda van Bruggen (Grote zaal / Vestzak theater - max. 250 / 75 deelnemers)
  • DemoCrazy! door Ferenc van Damme - Studio Vers Bestuur (Vestzak theater / Grote zaal - max. 75 / 250 deelnemers)
  • Frame je participatieopgave! door Enrico Kraijo - VPNG (De Salon - max. 25 deelnemers) = VOLGEBOEKT
  • Sparren met Tweede Kamerlid Harry van der Molen over Right to Challenge (Foyer met live jazzmuziek)
  • Documentaire en nagesprek over 'De Wilde Deerne' - vernieuwende samenwerking op cultureel gebied (Nieuwe Foyer)

Aanmelden Festina Lente

Sprekers uitgelicht

dr. Daniëlle Braun

dr. Danielle Braun is corporate antropoloog, schrijver van het managementboek van het jaar, spreker, directeur van de Academie voor Organisatiecultuur en auteur van de Corporate Tribe, Building Tribes en Da's gek. Ze stond 25 jaar met haar voeten in de corporate klei als manager / bestuurder. Danielle reist de wereld rond op zoek naar manieren om tribes te bouwen en leiders sterk te maken. Ze maakt organisaties graag klaar voor verandering en is expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap. Ook is Daniëlle sparringpartner voor boards. Haar motto: "Een mens is niet los verkrijgbaar!". We functioneren binnen de cultuur en dynamiek van de groep of organisatie. Wil je beter leiden, veranderen en functioneren, dan helpt het om de grammatica van de organisatiecultuur tot in haar genen te doorgronden.

Ferenc van Damme

Ferenc van Damme is communicatiestrateeg bij Studio Vers Bestuur; het Overijssels netwerk van mensen, kennis en ervaring rond bestuurlijke vernieuwing. Studio Vers Bestuur ondersteunt en leert mee binnen projecten waarin nieuwe manieren van samenwerking tussen overheid en samenleving centraal staan. Wat werkt wel en wat niet? Hoe brengen we bestuur en samenleving succesvol bij elkaar? Ferenc kijkt met je terug naar de ervaringen van de laatste jaren en gaat met je in gesprek over de uitdagingen die je ziet.

Alinda van Bruggen

Alinda van Bruggen is gepromoveerd socioloog en architect van THiNK! Op een heldere en prettig overtuigende manier maakt zij complexe vraagstukken overzichtelijk en begrijpelijk voor alle betrokkenen. Zij helpt richting, focus en energie te brengen in complexe contexten. Alinda adviseert vooral over vraagstukken op het snijvlak van maatschappij, bestuur en organisatie.