FAQ coronavirus

Zolang u let op alle maatregelen, en steeds 1.5 meter afstand van elkaar houdt, hebben wij geen bezwaar tegen uw verhuizing. Wij adviseren u wel om het aantal mensen om u te helpen zoveel mogelijk te beperken. Het is belangrijk dat we met zo min mogelijk mensen in aanraking komen. Overleg eventueel ook met het verhuisbedrijf hoe zij tegen hulp van ‘buitenstaanders’ aankijken.

Alle vestigingen van Bibliotheek Kampen zijn vanaf maandag 16 maart 9.00 uur in ieder geval tot en met 6 april gesloten. Meer informatie vindt u op de website www.bibliotheekkampen.nl.

Het Stedelijk Museum Kampen is vanaf vrijdag 13 maart 2020 tot nader order gesloten. Dit betekent dat ook de opening van de nieuwe tentoonstelling 'Ammehoela! 75 jaar vrij zijn' is uitgesteld.

Het Stadsarchief en de Touristinfo zijn in ieder geval tot 6 april gesloten voor publiek.

De raads- en commissievergaderingen gaan niet door. Er wordt nu gekeken welke onderwerpen en raadsvoorstellen (eigenlijk) niet uitgesteld kunnen worden. Hiervoor zoeken we in overleg met het presidium, het college en de ambtelijke staf naar oplossingen.

Neem voor eventuele vragen contact op met de griffie van de gemeente Kampen via griffie@kampen.nl.

Het is alleen strafbaar als drie of meer mensen de onderlinge afstand van 1,5 meter niet aanhouden. Probeer elkaar eerst op een respectvolle manier aan te spreken. Komt u er niet uit, dan kunt u dat per e-mail melden via tenh@kampen.nl. Een bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente Kampen of de politie zal dan een kijkje gaan nemen. 

Op werkdagen na 16.30 uur en op zaterdag, zondag en op feestdagen kunt u bellen met de politie via 0900-8844. Het nummer 112 is alleen voor situaties waarin elke seconde telt. 
We nemen de melding serieus, maar het kan wel zijn dat er op dat moment iets speelt dat nog urgenter is. Dan komen we later, maar dan weten we wel alvast waar onze aandacht naartoe moet.

Dat klopt. De fonteinen van de gemeente Kampen, bijvoorbeeld in het Stadspark, zijn uitgezet om verneveling van water te voorkomen. De drinkwatervoorziening is niet in gevaar. Zie daarvoor de berichtgeving van Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven. De gemeentelijke diensten die met rioolwater in aanraking kunnen komen, zijn op de hoogte en de medewerkers dragen waar nodig beschermende kleding.

Op de website van de Rijksoverheid zijn voorlichtingsposters beschikbaar in verschillende talen. Dergelijke posters zijn ook gebruikt in gemeente Kampen op plaatsen die gezien worden door anderstaligen. Ook in het AZC Dronten wordt voorlichting gegeven in verschillende talen.

Deze vraag komt vaker bij de gemeente binnen. Volgens de aangescherpte maatregelen vanuit het Rijk mogen kerken samenkomen met maximaal 30 personen. Maar het appel van gemeente Kampen is: kom alleen samen met de mensen die nodig zijn om een online dienst te organiseren. Zoek de grens van 30 niet op!

Voor zover wij weten, is er geen enkele kerkgemeenschap meer binnen de gemeente Kampen die komende zondag nog in groepjes samenkomt (anders dan om een online dienst te realiseren).

Supermarktketens en drogisterijen gaan het aantal klanten in de winkel beperken. Vanaf nu mag er een klant per tien vierkante meter aanwezig zijn om zo ten minste anderhalve meter afstand te kunnen houden. Is de winkel volgens de nieuwe richtlijn vol, dan moeten andere klanten buiten wachten. Het gebruik van een winkelwagen wordt verplicht. In kleinere winkels wort het gebruik van een mandje verplicht. Dit besluit moet medewerkers en klanten tegen verspreiding van het coronavirus beschermen.

We volgen de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat sportclubs op dit moment officieel gesloten zijn en het tot 1 juni verboden is om met groepen mensen bij elkaar te komen. Bij groepen van 3 of meer die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

De burgemeester roept inwoners op om, naast de landelijke richtlijnen, het boerenverstand te gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van ouders erop toe te zien dat verkouden kinderen binnen blijven en dat er geen grote groepen kinderen spelen of voetballen. De politie houdt een extra oogje in het zeil bij de speelplaatsen en voetbalveldjes.

Treffen de corona-maatregelen uw evenement (en heeft u de toezegging van Evenementen Platform Kampen voor een bijdrage)? Neem dan per e-mail contact op met onze evenementencoördinator om de financiële gevolgen te bespreken.

Het e-mailadres is atie@evenementenplatformkampen.nl. We denken graag met u mee en gaan per situatie op zoek naar de best mogelijke oplossing!

Op 23 maart heeft de Rijksoverheid besloten dat tot 1 juni alle samenkomsten en evenementen verboden zijn.

Dit geldt dus ook voor de bevrijdingsactiviteiten op 17 en 18 april, de Paasmarkt De Heugte en Koningsdag. Eerder had de gemeente Kampen, in overleg met de organisatoren, al besloten om deze evenementen niet door te laten gaan.

De markten gaan in aangepaste vorm door. Wel wordt opgeroepen om zoveel mogelijk afstand van elkaar te bewaren. Ook op markten geldt de minimale afstand van 1,5 meter. Andere maatregelen zijn aanpassing van de opstelling, met pin kunnen betalen en het kunnen reinigen van de handen.

Ondernemers kunnen op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) gerichte informatie vinden. Via de pagina Informatie voor ondernemers in verband met het coronavirus vindt u lokale maatregelen en een overzicht van websites waar meer informatie te vinden is die voor ondernemers relevant kan zijn.

De gemeente volgt alle ontwikkelingen op de voet. Via de Veiligheidsregio IJsselland worden burgemeesters en crisisfunctionarissen voortdurend op de hoogte gehouden van de nieuwste informatie vanuit het RIVM en de GGD. De burgemeester heeft geregeld overleg met andere burgemeesters in de regio.

Binnen de gemeente Kampen is een gemeentelijk beleidsteam coronavirus actief, die alle gevolgen voor inwoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie in de gaten houdt. Dagelijks beantwoorden we binnengekomen vragen en bekijken waar aanvullende maatregelen nodig zijn.

Kijk voor een overzicht van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 in onze gemeente op de website van het RIVM. Via de link https://lnkd.in/eeJ7dpS ziet u de meest actuele cijfers. Deze worden dagelijks bijgehouden op basis van de landelijke cijfers.

Er gelden landelijk uitgebreide maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De actuele maatregelen staan op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

Verder geldt:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis en beperk sociale contacten.
 • Houd 1,5 meter afstand.

Ook in deze tijd vraagt het besturen van de stad de nodige besluitvorming. Daarom vergadert het college van burgemeester en wethouders in aangepaste vorm om besluiten te nemen.

De rijksoverheid kondigde zondag 15 maart extra maatregelen aan zoals de sluiting van kinderopvang. Voor kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben, geldt een uitzondering. Hiervoor is er wel opvang bij de kinderopvang (of op een andere locatie), zodat hun ouders kunnen blijven werken. Kijk op rijksoverheid.nl voor de lijst met cruciale beroepsgroepen.

Voor vragen over de opvang kunt u contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Kampen via 14038 of kcc@kampen.nl.

De rijksoverheid kondigde zondag 15 maart extra maatregelen aan, zoals de sluiting van scholen. Voor kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben, geldt een uitzondering. Hiervoor is er wel opvang in de school (of in een andere school), zodat hun ouders kunnen blijven werken. Kijk op rijksoverheid.nl voor de lijst met cruciale beroepsgroepen.

Voor vragen over de opvang kunt u contact opnemen met uw school. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Kampen via 14038 of kcc@kampen.nl.

De huwelijken gaan door. Wel gaan we de grootte van de trouwgezelschappen beperken. We nemen met ieder bruidspaar dat in de komende weken trouwt telefonisch contact op. Hierbij bespreken we onder meer hoeveel mensen er bij de trouwplechtigheid aanwezig mogen zijn.

Het omruilen van containers is op dit moment niet mogelijk.

Heeft u een afvalpas nodig? Dan vragen we u niet langs te komen maar de aanvraag per e-mail te doen. Dat kan bij kcc@kampen.nl. De aanvraag van een nieuwe afvalpas is gratis. Bent u uw afvalpas kwijt? Dan ontvangt u een rekening na de aanvraag van een nieuwe afvalpas. 

Afval ophalen

De ophaaldagen van het afval gaan gewoon volgens planning door. Alleen grof vuil wordt voorlopig niet opgehaald. Er kunnen daarom geen afspraken worden gemaakt voor het ophalen van grof vuil en grof tuinafval. Ook het omruilen van containers kan nu niet. Heeft u een (nieuwe) afvalpas nodig? Kom niet langs, maar doe de aanvraag per mail via kcc@kampen.nl. Voor de eventuele betaling ontvangt u dan een rekening.

Afval wegbrengen

Bij Recycling Kampen gelden extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Allereerst geldt: breng alleen een bezoek aan de milieustraat als dit echt noodzakelijk is en kom niet als u gezondheidsklachten heeft. Kom zoveel mogelijk alleen en hou rekening met de volgende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften:

 • medewerkers helpen niet bij het uitladen
 • bij uitladen van spullen mag 1 persoon de auto verlaten
 • medewerkers houden 1,5 meter AFSTAND
 • betalen kan alleen met de pinpas

Door de maatregelen kunnen er langere wachtrijen ontstaan dan gebruikelijk. Ook daarom is het belangrijk bezoeken aan de milieustraat zoveel mogelijk te beperken. De openingstijden zijn ongewijzigd.

Veel inwoners willen graag helpen. Van oppassen en de hond uitlaten tot boodschappen doen en bezorgen. Er is een twitteraccount met de hashtag #coronahulpkampen en een Facebook-groep #coronahulp Kampen en omstreken. Hier kunt u uw hulp aanbieden of verzoeken voor hulp doen. Ook is er een groep jongeren die heeft aangeboden boodschappen te doen voor ouderen die hun huis niet meer uit willen of kunnen. Meer daarover leest u op https://brugnieuws.nl/algemeen/jonge-mensen-helpen-ouderen. Daarnaast biedt het Leger des Heils, afdeling Kampen praktische hulp aan, in het bijzonder voor kwetsbare mensen (ouderen, zieken). Tijdens kantooruren kunt u bellen op telefoonnummer 06-40061279.

Vanaf 17 maart kunnen inwoners van de gemeente Kampen contact opnemen met medewerkers van Welzijn Kampen en De Kern voor zaken rond het Corona-virus. Dit kan gaan om een praatje of hulp voor inwoners die thuis moeten blijven door de maatregelen rondom het coronavirus. Denk hierbij aan boodschappen of vervoer. Bent u een burgerinitiatief gestart, laat dit dan ook via telefoonummer 038-4691500 weten. Vanuit Korteweg 4 verwerken twee medewerkers de vragen en het aanbod om inwoners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Tijdens deze werkzaamheden maken zij een zo compleet mogelijk overzicht van het aanbod in de gemeente Kampen. Meer informatie kunt u vinden via https://welzijnkampen.nl/actueel/hulpvragen-corona-kampen/.

In verband met het coronavirus zijn onze openingstijden gewijzigd. Het stadhuis is iedere dag geopend tot 12.30 uur. Daarna is het stadhuis gesloten. Wij vragen u om zaken zoveel mogelijk via de website te regelen of op een later moment. Bij alle balies kunt u tijdelijk alleen op afspraak tot 12.00 uur terecht. Het afhalen van al aangevraagde rijbewijzen en reisdocumenten, afvalzakken, etc. kan zonder afspraak tot 12.30 uur. Wij zijn bereikbaar, maar de capaciteit in het stadhuis is beperkt doordat veel medewerkers vanuit huis werken. De avondopenstelling op woensdag is door de beperkte bezetting voorlopig vervallen.

Het stadhuis is geopend tot 12.30 uur maar kom alleen naar het stadhuis als u een afspraak heeft! Veel van onze dienstverlening is online beschikbaar. Maakt u daar vooral gebruik van. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met donderdag tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Afspraak maken online via kampen.nl

In het stadhuis werken we op dit moment volledig op afspraak. U kunt online een Afspraak maken voor de volgende producten:

 • het aanvragen van een paspoort en identiteitskaart;
 • het aanvragen van een rijbewijs;
 • een inschrijving vanuit het buitenland;
 • een aangifte van geboorte;
 • een aangifte van overlijden.

Andere aanvragen zijn digitaal via kampen.nl beschikbaar. Hiervoor hoeft u niet naar het stadhuis te komen. Wilt u uw paspoort of rijbewijs verlengen? Doe dat dan alleen als uw document binnen een maand verloopt.

Afspraak maken voor balie zorg en inkomen

Wilt u een afspraak bij de balie Zorg en inkomen (Meedoenbalie) dan kunt u even bellen met 14038, optie 1. Zij plannen dan een afspraak in.

Aanmelden in het stadhuis

Heeft u een afspraak en komt u naar het stadhuis, dan kunt u zich melden via de informatiezuil. Heeft u een afspraak met balie Zorg en inkomen dan kunt u gewoon doorlopen en wordt u door de baliemedewerker opgeroepen.

Afvalpas

Wilt u een afvalpas? Dan vragen we u deze via de telefoon, 14038 of via kcc@kampen.nl aan te vragen. Wij sturen u dan de afvalpas en eventuele rekening toe.

Heeft u andere, dringende vragen? Neem dan u telefonisch contact met ons op. Kom niet zomaar naar het stadhuis!

Door beperkte bezetting liever niet bellen

De bezetting van ons Klant Contact Centrum is door de maatregelen zeer beperkt. Daarom vragen we u om alleen voor dringende zaken telefonisch contact met ons op te nemen. Wilt u melding maken van bijvoorbeeld groenafval dat niet is opgeruimd of een losliggende stoeptegel, meld dat dan via Iets melden.