Optreden op straat

U heeft geen toestemming nodig om te mogen optreden als straatartiest op de openbare weg.

U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • iedere 15 minuten moet u minimaal 200 meter verplaatsen
  • wanneer ondernemers en omwonenden hinder ondervinden moet u direct passende maatregelen nemen.

Deze voorwaarden gelden niet tijdens een evenement. Als u tijdens een evenement muziek wilt spelen op een draaiorgel moet u vooraf contact opnemen met de organisator van het evenement.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.