Festiviteit horeca organiseren

Een bedrijf of instelling mag een vast aantal keren per jaar een festiviteit organiseren. Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan live muziek in een bar. U mag dan meer geluid maken dan normaal.

U meldt de festiviteit bij de gemeente. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van hebben. Er zijn speciale regels voor het gebruik van muziek en verlichting.

Maximaal zes keer per kalenderjaar mag u een incidentele festiviteit in uw bedrijf houden. 

Minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de activiteit moet u de festiviteit melden. U kunt een melding schriftelijk indienen.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de activiteit vindt binnen plaats (anders heeft u misschien een evenementenvergunning nodig)
  • een activiteit mag maximaal 24 uur aaneengesloten duren
  • u moet voldoen aan de ruimere normstelling, die wordt aangegeven in de ontvangstbevestiging
  • u moet omwonenden ten minste 48 uur voor de activiteit inlichten over de activiteit en de mogelijke overlast die hiervan het gevolg is

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een incidentele festiviteit.