Festiviteit horeca organiseren

Een bedrijf of instelling mag een vast aantal keren per jaar een festiviteit organiseren. Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan live muziek in een bar. U mag dan meer geluid maken dan normaal.

U meldt de festiviteit bij de gemeente. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van hebben. Er zijn speciale regels voor het gebruik van muziek en verlichting.

Maximaal zes keer per kalenderjaar mag u een incidentele festiviteit in uw bedrijf houden. 

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de activiteit vindt binnen plaats (anders heeft u misschien een evenementenvergunning nodig)
  • een activiteit mag maximaal 24 uur aaneengesloten duren
  • u moet voldoen aan de ruimere normstelling, die wordt aangegeven in de ontvangstbevestiging
  • u moet omwonenden ten minste 48 uur voor de activiteit inlichten over de activiteit en de mogelijke overlast die hiervan het gevolg is

Minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de activiteit moet u de festiviteit melden. U kunt een melding schriftelijk indienen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een incidentele festiviteit.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.