Incidentele festiviteit organiseren

Een bedrijf of instelling mag een vast aantal keren per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren. Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan live muziek in een bar. U mag dan meer geluid maken dan normaal.

U meldt de festiviteit bij de gemeente. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van zullen hebben. Er zijn speciale regels voor het gebruik van muziek en verlichting.

Maximaal zes keer per kalenderjaar mag u een incidentele festiviteit in uw bedrijf houden. 

U moet voldoen aan nadere voorwaarden:

  • de activiteit vindt binnen plaats (anders heeft u misschien een evenementenvergunning nodig);
  • een activiteit mag maximaal 24 uur aaneengesloten duren;
  • u moet voldoen aan de ruimere normstelling, die wordt aangegeven in de ontvangstbevestiging;
  • u moet omwonenden ten minste 48 uur voor de activiteit inlichten over de activiteit en de mogelijke overlast die hiervan het gevolg is.

U kunt een melding schriftelijk indienen. Minimaal tien werkdagen voor aanvang van de activiteit moet u de festiviteit bij ons melden.

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een incidentele festiviteit.

U meldt uw festiviteit bij de gemeente.