Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

 • het doel van de inzameling
 • uw organisatie
 • het gewenste tijdstip

Per week mag er één grote landelijke en één kleine plaatselijke collecte worden gehouden. Uw organisatie moet in het bezit zijn van een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (voorheen CBF-keurmerk). Uitzondering hierop is de plaatselijke collecte.

Wilt u huis-aan-huis producten verkopen voor een goed doel (bijvoorbeeld oliebollen of koeken)? Hier heeft u ook een collectevergunning voor nodig.

De belangrijkste voorwaarden voor het inzamelen van geld of spullen zijn:

 • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
 • U moet tijdens het collecteren of inzamelen een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen.
 • U mag niet op zondag collecteren of inzamelen.
 • De vergunning is maximaal 1 week geldig.
 • U geeft de opbrengst van de collecte door aan de gemeente.

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente. Wilt u weten of er plek is op het collecterooster? Of wilt u informatie over een verkoopactie voor een goed doel? Neem dan contact op met team Vergunningen via telefoonnummer 14 038.

Om een collectevergunning aan te vragen, geeft u door:

 • de naam van uw organisatie
 • het doel waar het geld of de spullen naartoe gaan
 • waar en wanneer u wilt collecteren of inzamelen
 • het CBF-nummer (alleen bij landelijke collecten)

U moet uw aanvraag minimaal vier weken voor de collecte of inzameling indienen. Binnen acht weken ontvangt u bericht.

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een collectevergunning.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.