Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Wilt u een collecte of inzamelactie houden of wilt u donateurs werven voor een goed doel? U moet dan een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

 • het doel van de inzameling
 • uw organisatie
 • het gewenste tijdstip

Per week mag er één grote en één kleine collecte worden gehouden. Uw organisatie moet in het bezit zijn van een erkenning van het CBF (voorheen Centraal Bureau Fondsenwerving). Uitzondering hierop is de plaatselijke collecte.

Wilt u huis-aan-huis producten verkopen voor een goed doel (bijvoorbeeld oliebollen of koeken)? Hier heeft u ook een collectevergunning voor nodig.

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente. Wilt u weten of er plek is op het collecterooster? Of wilt u informatie over een verkoopactie voor een goed doel? Neem dan contact op met de afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel vergunningen via telefoonnummer 14 038.

Om een collectevergunning aan te vragen, geeft u door:

 • de naam van uw organisatie
 • het doel waar het geld of de spullen naartoe gaan
 • waar en wanneer u wilt collecteren of inzamelen
 • het CBF-nummer (alleen bij landelijke collecten)

U moet uw aanvraag minimaal vier weken voor de collecte of inzameling indienen. Binnen acht weken ontvangt u bericht.

De belangrijkste voorwaarden voor het inzamelen van geld of spullen zijn:

 • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
 • U moet tijdens het collecteren of inzamelen een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen.
 • U mag niet op zondag collecteren of inzamelen.
 • De vergunning is maximaal 1 week geldig.
 • U geeft de opbrengst van de collecte door aan de gemeente.

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een collectevergunning.