Definitieve oplossing voor beperken verkeer in winkel- en voetgangersgebied binnenstad

09 juli 2024
nieuws

In de binnenstad van Kampen komen kentekencamera’s om verkeer zoals auto’s en brom- en snorfietsen zoveel mogelijk weg te houden uit het winkel- en voetgangersgebied. Het doel hiervan is het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid in de binnenstad. De camera’s vervangen de huidige paaltjes en controleren via het kenteken of verkeer toestemming heeft om het gebied in te rijden. Toegang voor laden en lossen voor leveranciers en omwonenden blijft mogelijk tijdens venstertijden en hulpdiensten houden altijd toegang. De gemeente verwacht het camerasysteem in de loop van 2025 in te voeren.

Meest effectief

De afgelopen periode onderzocht de gemeente wat de beste manier is om in het winkel- en voetgangersgebied verkeer zoveel mogelijk te beperken. Uit dit onderzoek bleek dat kentekencamera’s de meest effectieve oplossing zijn, omdat ze naast bijvoorbeeld auto’s en vrachtauto’s ook brom- en snorfietsen controleren. Zowel handmatig bediende paaltjes als automatisch bewegende paaltjes (pollers) kunnen dit niet. Vertegenwoordigers uit de binnenstad zoals ondernemers en de wijkvereniging, maar ook de politie geven de voorkeur aan kentekencamera’s. Hiermee zijn overtreders in beeld en kunnen zij worden beboet.

Wethouder Richard Boddeus:“Het versterken van een autoluwe binnenstad vraagt om een slimme en effectieve manier om verkeer te beperken. Met deze camera's kunnen we brom- en snorfietsen die overlast veroorzaken ook controleren en maken we het winkel- en voetgangersgebied veiliger.”

Wethouder Bas Wonink:"Kampenaren zijn trots op hun binnenstad. Inwoners en bezoekers komen er graag om te winkelen, uit te gaan en tijd door te brengen. Dit camerasysteem draagt bij aan een veilige, leefbare, gastvrije en gezellige binnenstad voor iedereen.”

Invoering en toegang

De komende tijd gaat de gemeente aan de slag met het aanbestedingstraject voor de aanschaf van de kentekencamera's. Daarna kan het systeem ingevoerd worden. Naar verwachting gebeurt dat in de loop van 2025. Tegen die tijd komt er een apart traject om betrokkenen te informeren over de exacte invoeringsdatum en de details van het nieuwe systeem.

Achtergrond

De automatisch stijgende en dalende paaltjes (pollers) zijn sinds 2020 stuk. Aanvankelijk was het plan om deze niet te vervangen maar in te gaan zetten op toezicht, handhaving en verkeersborden. Dit veroorzaakte teveel overlast. Sindsdien staan er paaltjes die de handhavers met de hand omhoog en omlaag moeten zetten. Met de invoering van kentekencamera’s komt er een structurele en effectieve oplossing om de toegang voor in het winkel- en voetgangersgebied in de binnenstad te beperken.