De Nationale Voorleesdagen zijn begonnen

25 januari 2023
nieuws

De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 25 januari t/m 4 februari 2023. Op 25 januari is de aftrap met Het Nationale Voorleesontbijt: in het hele land lezen bekende Nederlanders en lokale helden voor in de kinderopvang, op scholen en in bibliotheken en boekhandels. In Kampen lezen de burgemeester en de wethouders tijdens de Nationale Voorleesdagen voor op scholen in de gemeente.

Voorlezen heeft tal van positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Zowel op emotioneel, cognitief als sociaal vlak. Voorlezen draagt bij tot een betere taal- en leesvaardigheid van het kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn.

Emotionele ontwikkeling

Voorlezen prikkelt de fantasie en nieuwsgierigheid van kinderen. Door samen met kinderen in een verhaal te duiken, komen ze in een andere wereld terecht en leren ze nieuwe en onbekende dingen kennen. Hun dagelijkse wereld wordt groter, ze kunnen meeleven en zich identificeren met personages. Verhalen kunnen kinderen blij en vrolijk maken, maar ze kunnen ook gevoelige thema’s zoals ziekte, verlies en dood bespreekbaar maken. Boeken kunnen een goede aanleiding zijn om na het voorlezen te praten over emoties zoals angst en verdriet. Ook zorgt voorlezen voor rust, ontspanning en structuur in de dag van kinderen. Een verhaaltje voor het slapengaan is daar een mooi voorbeeld van.

Taalontwikkeling en geletterdheid

Voorlezen heeft een bewezen positief effect op de ontwikkeling van taalvaardigheid, leesvaardigheid en ontluikende geletterdheid. De zinsbouw, de opbouw van verhalen en het woordgebruik zijn anders dan die in het dagelijkse taalgebruik. Voorlezen verrijkt  de woordenschat en draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen die op jonge leeftijd regelmatig voorgelezen worden, leren later sneller zelf lezen en hebben minder moeite met spellen en begrijpend lezen. Ook op vlak van concentratie en rekenvaardigheid is er een merkbare positieve invloed. Die effecten duren tot ver in het basisonderwijs. 

Meertalige omgeving

Vandaag de dag groeien heel veel kinderen op in een meertalige omgeving. Ouders die met hun kinderen de taal spreken die ze het best beheersen, geven hun kinderen een goede basis mee. Zowel voor de ontwikkeling van hun moedertaal als voor de Nederlandse taalontwikkeling. Respect en aandacht voor de thuistaal is een belangrijke pijler van een pedagogisch uitgebouwd voorleesbeleid. 

Vroeg beginnen – lang doorgaan

Door liedjes te zingen en verhalen te vertellen voor baby’s en te praten over de prenten met peuters en kleuters raken kinderen al vroeg vertrouwd met voorlezen. Wanneer ze het een fijne gewoonte vinden, kan hun belangstelling toenemen waardoor ze nog vaker worden voorgelezen.  Deze kinderen ontwikkelen zo een voorsprong in hun taalgevoeligheid en -vaardigheid. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk kinderen zo vroeg mogelijk positieve leeservaringen mee te geven. Dit verhoogt hun kansen op betere leerprestaties.

Maar ook als kinderen zelf kunnen lezen, blijft voorlezen veel voordelen hebben. Tijdens elke fase in de ontwikkeling van een kind biedt het voorlezen van boeken en verhalen nieuwe mogelijkheden en prikkels om zelf te lezen. Voorlezen focust op ontspanning en geeft in het bijzonder leesplezier aan kinderen die moeite hebben met lezen. 

Voorlezen heeft dus ontzettend veel voordelen. Maar boven alles is voorlezen een leuk moment. Leuk omwille van het verhaal, de aandacht voor elkaar en het gezellig samen zijn.

Kampen

De gemeente Kampen voelt zich verantwoordelijk voor het stimuleren van de taal- en leesontwikkeling van kinderen. Daarom verleent de gemeente subsidies ten behoeve van deze ontwikkeling.

De gemeente verleent subsidie aan de bibliotheek voor de voorschools- en gezinsaanpak, zoals bijvoorbeeld de Boekstartochtenden, de Voorleesexpress en Boekstart in de kinderopvang.  Daarnaast levert de gemeente een bijdrage aan de Bibliotheek op school (dBOS): alle basisscholen beschikken over een bibliotheek in de school

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier