Concept Notitie Reikwijdte & Detailniveau voor omgevingsvisie gemeente Kampen ter inzage

09 juli 2024
nieuws

De concept Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) voor de omgevingsvisie van de gemeente Kampen ligt van 16 juli tot en met 10 september ter inzage. Dit maakt het college van burgemeester en wethouders bekend. Dit is de eerste stap in de procedure voor het opstellen van een Omgevingseffectrapport (OER).

Dit rapport is nodig voor de Omgevingsvisie 2.0 | gemeente Kampen. In januari 2024 ging de nieuwe Omgevingswet in. De omgevingsvisie en de OER zijn een verplicht en belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Om goede keuzes te kunnen maken voor de toekomst, moeten we ook kijken naar het effect van de verschillende keuzes op onze omgeving. Dat doen we in een OER. Hierin staat het effect op onder andere milieu, gezondheid, leefomgeving, economie en duurzaamheid. In de Omgevingsvisie staan de ambities voor de toekomst van de gemeente. De OER onderzoekt of deze ambities haalbaar zijn en wat de gevolgen zijn op de leefomgeving.

Waarom een NRD?

De eerste stap van een OER is het schrijven van een Notitie Reikwijdte & Detailniveau. In de NDR staat wat in het OER wordt onderzocht en hoe dat wordt gedaan.

Ter inzage

Iedereen mag het concept NRD inkijken. En hierover zijn mening geven en ideeën aandragen. Dit heet een zienswijze indienen. De gemeente houdt vervolgens rekening met uw mening. U kunt het concept NRD bekijken in het stadhuis van 16 juli tot en met 10 september 2024. Ook staat het online op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.

Zo geeft u uw mening

Van 16 juli tot en met 10 september kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: College van burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Vermeld in het onderwerp ‘zienswijze concept NRD Omgevingsvisie 2.0 | gemeente Kampen’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Beleid fysieke leefomgeving via telefoonnummer 038 - 339 28 90.

Burgerpanel

Meedenken over onderwerpen kan ook via ons online burgerpanel. Als u zich aanmeldt krijgt u voor het eerst in september een uitnodiging om een vragenlijst over de Omgevingsvisie in te vullen. Een aanmelding is op onze website zo gedaan via www.kampen.nl/burgerpanel.