document iconCollegebesluiten 7 maart 2023

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 7 maart 2023

4. Deelname internationale Hanzedagen in Toruń (Polen)

Besluit:

 1. Deel te nemen aan de internationale Hanzedagen van 22 t/m 25 juni 2023 in Toruń (Polen).
 2. Met een delegatie van het college van B&W zijnde de burgemeester en een wethouder deel te nemen aan de officiële programmaonderdelen.

5. Campagne 'Over geloof & liefde

Besluit:

 1. Uitvoering te geven aan de in 2019 ondertekende ‘verklaring van inzet’, met de LHBTI+ campagne 'over geloof & liefde';
 2. De raad met bijgevoegde raadsinformatienota over de campagne te informeren.

6. Raadsvoorstel verruiming armoedebeleid

Besluit:

 1. In te stemmen met deel 2 Stand van zaken Actieprogramma aanpak armoede;
 2. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren om:
  a. Aan de Individuele Inkomens Toeslag (IIT) een extra doelgroep toe te voegen: paren met kinderen;
  b. Voor de Meedoenbon de inkomensgrens naar 120% van het sociaal minimum te verhogen en het bedrag te verdubbelen;
  c. Voor de hoge zorgkosten de inkomensgrens naar 120% van het sociaal minimum te verhogen;
  d. Geen vermogenstoets meer toe te passen bij de Meedoenbon;
  e. De kosten (€ 227.000) te dekken uit de algemene middelen en de begroting hierop aan te passen middels bijgaande begrotingswijziging (2023/9).

7. Vervolgproces woningbouw Bovenhavenkwartier

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegde informatienota te informeren over de vervolgstappen in de ontwikkeling van het gebied Bovenhavenkwartier.

8. Gewijzigd vaststellen uitwerkingsplan 'Het Onderdijks 2013, 5e uitwerking Gymzaal

Besluit:

 1. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins geregeld zijn.
 2. Het uitwerkingsplan 'Het Onderdijks 2013, 5e uitwerking Gymzaal' gewijzigd vast te stellen.

9. Actualisering kwalificatielijst subsidie rieten daken van de Subsidieregeling stedelijke vernieuwing.

Besluit:

 1. De kwalificatielijst van rieten daken te actualiseren door het vaststellen van bijgaande nieuwe Kwalificatielijst rieten daken gemeente Kampen op grond van de Subsidieregeling stedelijke vernieuwing.

11. Plan van aanpak terugdringen overlast zorgwoningen 2023-2025;

Besluit:

 1. Het plan van aanpak Terugdringen overlast zorgwoningen 2023-2025 vast te stellen.
 2. De gemeenteraad te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde informatienota, waarin tevens de huidige stand van zaken wordt beschreven.

16. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van  21 februari 2023

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2023

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier