Collegebesluiten 22 november 2022

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 22 november 2022

4. Traject ''Identiteit en leefbaarheid Kampereiland''

Besluit:

  1. Instemmen met de cofinanciering om het traject ''Identiteit en leefbaarheid Kampereiland'' te starten.

5. Ontwerp-uitwerkingsplan 'Het Onderdijks 2013, 5e uitwerking Gymzaal'

Besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp-uitwerkingsplan 'Het Onderdijks 2013, 5e uitwerking Gymzaal'

6. Uitspraak van de Raad van State inzake vijfjaarlijkse afrekening openbaar basisonderwijs

Besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over de voorliggende uitspraak van de Raad van State.

7. Programma van Eisen gymzaal Het Onderdijks

Besluit:

  1. In te stemmen met het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen voor de nieuw te bouwen gymzaal in het Onderdijks
  2. De raad hierover met bijgevoegde raadsinformatienota te informeren.

8. Eindevaluatie pilot Stadsstrand

Besluit:

  1. In te stemmen met de opdracht voor het schrijven van de eindevaluatie door een externe partij.
  2. De brief met evaluatiesuggesties van de fractie van GroenLinks Kampen te beantwoorden middels bijgevoegde brief.

14. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022

Besluit:

  1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier