document iconCollegebesluiten 17 januari 2023

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 17 januari 2023

4. KPI-rapportages archief- en informatiebeheer gemeente Kampen

Besluit:

 1. De KPI-rapportages archief- en informatiebeheer gemeente Kampen 2018-2022 aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

5. Uitvoeringsplan lokale gezondheidsagenda gemeente Kampen vaststellen en uitvoeren

Besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeringsplan van de Lokale Gezondheidsagenda 2022-2025'Gezondheid Voorop!’
 2. De gemeenteraad hierover met bijgevoegde informatienota te informeren.

6. Briefadresgeverschap door Leger des Heils

Besluit:

 1. In samenwerking met het Leger des Heils ambtshalve het briefadres van het Leger des Heils aan te bieden aan mensen uit de gemeente Kampen die dak- of thuisloos zijn.
 2. Met het Leger des Heils bijgevoegde overeenkomst met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 te sluiten.

8. Jaarschijf 2023 (Prestatieafspraken 2022-2026) 

Besluit:

 1. In te stemmen met de jaarschijf 2023 prestatieafspraken woningcorporaties.De burgemeester besluit:
 2. Wethouder Van der Sluis te machtigen om de Jaarschijf 2023 te ondertekenen.

9. Het verlengen van de subsidietermijn Buiten Nieuwstraat 85-87

Besluit:

 1. De subsidietermijn voor de restauratie van het voormalig schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat 85-87 te verlengen tot 31 december 2025.

10. Recht van opstal burgers Kampereiland

Besluit:

 1. de Raad in kennis te stellen van het advies van Nysingh met bijgaande brief ;
 2. ChristenUnie, VVD een GroenLinks te antwoorden met bijgaande brief;
 3. de Stadserven en de burgers aan te bieden een klein comité te faciliteren.

11. Visie gemeentelijke belastingen Kampen

Besluit:

 1. De raad aan de hand van bijgevoegde startnotitie in te laten stemmen met de voorgestelde aanpak om te komen te tot een belastingvisie
 2. De kosten voor het opstellen van de belastingvisie ad. € 40.000 betrekken bij de 1e berap 2023.

12. Benoemen leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau

Besluit:

 1. Over te gaan tot het benoemen als leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau van de in de nota genoemde personen voor de periode 1-1-2023 tot 1-1-2027 (vier kalenderjaren)

13. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 10 januari 2023

Besluit:

 1. Vaststellen van openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 10 januari 2023

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier