document iconCollegebesluiten 14 maart 2023

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 14 maart 2023

5. Raadsbrief voortgang proces onderkomen IJsselkogge

Besluit:

 1. De gemeenteraad te informeren over de voortgang van het proces om te komen tot een onderkomen voor de IJsselkogge conform bijgevoegde raadsbrief.     

7. Opvang Vluchtelingen en het Regionaal Transitieplan IJsselland

Besluit:

 1. Het regionaal transitieplan IJsselland CNO vast te stellen.
 2. De mogelijke aanvullingen en/of opmerkingen van uw college te delen met de Veiligheidsregio IJsselland.
 3. De raad te informeren met een raadsinformatienota over het vraagstuk van de gehele vluchtelingenopvang in IJsselland.

9. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 14e herziening De Noord 34

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, 14e herziening De Noord 34' en deze gedurende zes weken ter inzage te leggen, waarin een ieder een zienswijze kan indienen over het ontwerpplan.
 2. In te stemmen met het vaststellingsbesluit aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling.
 3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde informatienota.

10. Reactie op Managementletter van de accountant

Besluit:

 1. De reactie op de boardletter met bijgevoegde informatienota naar de raad door te sturen.   

11. Beantwoording vragen van het Bomenmeldpunt

Besluit:

 1. De brief en e-mail van het Bomenmeldpunt te beantwoorden met bijgevoegde brief.

12. Evaluatie jaarwisseling 2022-2023

Besluit:

 1. Het evaluatieverslag jaarwisseling 2022-2023 met bijgevoegde informatienota naar de raad door te sturen.
 2. Het totaalbedrag van € 64.632,44 voor voorbereidingen en schade te betrekken bij de 1e Berap 2023.

14. Actieplan verkeersveiligheid 2023

Besluit:

 1. Het Actieplan Verkeersveiligheid 2023 vast te stellen.
 2. Het deel van de totale uitvoeringskosten dat voor rekening van de gemeente komt te dekken uit beschikbaar budget voor "verbeteren verkeersveiligheid".

15. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 7 maart 2023

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 7 maart 2023

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier