Sander de Rouwe

 • Bestuurlijke organisatie
 • Communicatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Internationale betrekkingen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeelsbeleid
 • Regio Zwolle (coördinerend bestuurder)
 • Toezicht en handhaving
 • Vergunningen (APV)
 • Brunnepe
 • Grafhorst
 • Greente
 • Hagenbroek
 • Hanzewijk

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 •  

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 •