Sander de Rouwe

 • Bestuurlijke organisatie
 • Communicatie
 • Coördinatie lobby
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Internationale betrekkingen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Regio Zwolle (coördinerend bestuurder)
 • Toezicht en handhaving
 • Vergunningen (APV)

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst IJsselland
 • Lid bestuur Stichting Stadstoezicht Kampen
 • Voorzitter en lid dagelijks bestuur Burgerij van Grafhorst

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)