Jan Peter van der Sluis

Lid van: ChristenUnie

 • Arbeidsparticipatie en inkomen   
 • Beheer openbare ruimte
 • Coördinatie sociaal domein
 • Gezondheid
 • Klimaatadaptatie
 • Onderwijs
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Wonen
 • Brunnepe
 • De Maten
 • Hanzewijk
 • 's-Heerenbroek
 • Mastenbroek
 • Stationskwartier
 • IJsselmuiden (gedeeltelijk)

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • Lid algemeen bestuur GGD IJsselland
 • Lid bestuurlijk overleg Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
 • Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten
 • Lid bestuur Stichting Stadstoezicht Kampen

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • -