Geert Meijering (CDA)

 • Economie
 • Gemeentelijke organisatie (inclusief¬†dienstverlening en digitalisering)
 • Havens
 • Inwonersparticipatie
 • Jeugdhulp
 • Kampereiland
 • Recreatie, toerisme,¬†evenementenbeleid en citymarketing
 • Sport
 • Vergunningen
 • Wijkgericht werken
 • Binnenstad
 • Cellesbroek
 • Flevowijk
 • Middenwetering
 • Zalk

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • Lid algemeen bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
 • Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten
 • Lid regiegroep Regio Zwolle

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • Penningmeester Stichting The Junction
 • Voorzitter Stichting The Gents