Bort Koelewijn

 • Bestuurlijke organisatie
 • Communicatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Internationale betrekkingen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeelsbeleid
 • Regio Zwolle (coördinerend bestuurder)
 • Toezicht en handhaving
 • Vergunningen (APV)
 • Brunnepe
 • Grafhorst
 • Greente
 • Hagenbroek
 • Hanzewijk

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • Voorzitter bestuur Stichting Stadstoezicht Kampen
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio IJsselland met portefeuilles GHOR en personeel
 • Lid bestuur Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
 • Lid en voorzitter Burgerij van Grafhorst
 • Lid College voor arbeidszaken (VNG)
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Brandweerkamer (VNG)
 • Lid onderhandelingsdelegatie met Brandweervakbonden (VNG)
 • Voorzitter technische voorbereidingscommissie en voorzitter paritaire commissie Tweede Loopbaanbeleid
 • Lid Subcommissie rechtspositie politieke ambtsdragers (VNG)
 • Lid dagelijks bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten (afdeling Overijssel)
 • Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Omgevingsdienst IJsselland
 • Voorzitter bestuur Shared Service Centrum ONS
 • Lid kernteam Regio Zwolle
 • Lid bestuur Stichting De Overijsselse Ombudsman
 • Lid Landelijke bestuurscommissie GHOR
 • Voorzitter expertiseteam vitalisering lokale journalistiek (VNG)
 • Lid Presidium Internationale Hanze

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • Adviseur van het Nederlandse Rode Kruis
 • Lid bestuur Vereniging Groen van Prinsterer
 • Ambassadeur Stichting Aangepast Paardrijden Kampen e.o.
 • Erevoorzitter Kamper Oranje Vereniging
 • Ambassadeur Kamper Trompetter Korps
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Ronald McDonald Huis Zwolle