Albert Holtland (GBK)

 • Archeologie
 • Gemeentelijk vastgoedbeheer
 • Grondbedrijf
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Markten en standplaatsen
 • Mobiliteit (inclusief infrastructuur,¬†verkeer en vervoer)
 • Monumentenbeleid
 • Natuur, landschap en water
 • Omgevingswet
 • Stedelijk Museum Kampen en Stadsarchief (verzelfstandiging)
 • Woonwagenzaken
 • Economie
 • Recreatie, toerisme,¬†evenementenbeleid en citymarketing
 • De Melm
 • Het Onderdijks
 • Kampereiland
 • Mandjeswaard
 • Polder Dronthen
 • IJsselmuiden (gedeeltelijk)

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • -

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • Eigenaar Desafio B.V. (geen activiteiten)
 • Eigenaar Juridisch Adviesbureau Holtland (geen activiteiten)
 • Bestuurder Stichting Derdengelden Holtland (geen activiteiten)