nieuwe markt

College stemt in met principeontwerp voor herinrichting Nieuwe Markt

24 november 2022
nieuws

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het principeontwerp voor de herinrichting van de Nieuwe Markt. Ook wordt de zaterdagmarkt definitief naar de Nieuwe Markt verplaatst. Het ontwerp gaat uit van een verblijfsplein zonder parkeerfunctie. Om voldoende parkeerplaatsen te houden werkt het college aan een parkeerplan voor de binnenstad.

De Nieuwe Markt is een belangrijke locatie voor de binnenstadsbeleving van bewoners en bezoekers. In de ontwikkelstrategie voor de binnenstad, die eind 2021 is vastgesteld, is dit ook zo benoemd. De Nieuwe Markt is 1 van de 5 pleinen in het hart van de stad. Het plein biedt mogelijkheden om te verblijven en om andere mensen te ontmoeten. Dit vraagt wel om een betere en mooiere inrichting van het plein.

Wethouder Bas Wonink: “Met de herinrichting van de Nieuwe Markt, het verplaatsen van de zaterdagmarkt en het parkeerplan voor de binnenstad komen veel ambities voor de binnenstad samen. Deze ontwikkelingen zijn belangrijk voor het versterken van onze binnenstad. Het is mooi om te zien dat de belangen van ondernemers en bewoners in deze plannen samenkomen en dat er veel draagvlak is voor het resultaat.”

Van parkeerplein naar verblijfsplein

De herinrichting van de Nieuwe Markt moet het plein veranderen in een levendige entree voor de binnenstad van Kampen. Het nieuwe plein wordt in het principeontwerp beschreven als ‘een prettig verblijfsplein, op iedere dag van de week, met de warenmarkt op zaterdag als terugkerend feestje. Een toegankelijke plek voor iedereen, waar spontane ontmoeting gestimuleerd wordt’.

Het principeontwerp is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van de zaterdagmarkt, binnenstadondernemers, Kampen Partners, Abdij1472, de Stadsgehoorzaal en de gemeente. Via een klankbordgroep zijn de meningen en ideeën van omwonenden in het ontwerp meegenomen. Hierdoor wordt het vastgestelde principeontwerp breed gedragen. Samen alle betrokkenen uit de binnenstad wordt ook het definitieve ontwerp verder uitgewerkt.

Zaterdagmarkt definitief naar de Nieuwe Markt

Door de coronapandemie was de zaterdagmarkt al tijdelijk verhuisd van de Plantage naar de Nieuwe Markt. Het college heeft nu besloten de zaterdagmarkt definitief naar de Nieuwe Markt te verplaatsen. Daarbij houdt het college rekening met verschillende wensen en behoeften van marktondernemers, zoals een goede inpassing van de markt op het plein.

Het besluit geeft duidelijkheid voor marktondernemers en ruimte om de zaterdagmarkt verder uit te breiden. Dit is belangrijk voor de toekomst van de markt en voor het aantrekken van nieuwe marktondernemers.

Voorzitter van de zaterdagmarkt Jacob Hoogstede:Als zaterdagmarkt zijn we blij met dit besluit. De markt is een belangrijke toeristische trekpleister voor de binnenstad van Kampen. Met de verplaatsing kunnen we aan de slag met het uitbreiden en verder versterken van de zaterdagmarkt. Met ingang van 26 november wordt er al een slager aan de markt toegevoegd en vanaf januari 2023 komt er ook een poelier vast op de markt te staan. We gaan ervoor zorgen dat er 52 weken per jaar een goede markt wordt neergezet.”

Door de verplaatsing van de zaterdagmarkt kan ook de functie van de Plantage als horecaplein verder worden versterkt. Voor de maandagmarkt wordt een apart traject gestart om ook de maandagmarkt te versterken.

Autoluw plein voor een gastvrije binnenstad

Het principeontwerp gaat uit van een plein zonder parkeerfunctie. Dit sluit aan bij de plannen voor een autoluwe binnenstad, waarbij lang parkeren aan de randen van de binnenstad wordt aangemoedigd. Om de parkeerplaatsen die hierdoor vervallen te compenseren, stelt het college een parkeerplan op. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor extra parkeercapaciteit aan de randen van het centrum.

De realisatie van extra parkeercapaciteit is een belangrijke voorwaarde voor de herinrichting van de Nieuwe Markt. De ontwikkelingen dragen bij aan de doelen uit het coalitieakkoord voor een gastvrije en bereikbare binnenstad.

Vervolg

Nu het principeontwerp is vastgesteld gaat de voorbereiding voor het definitieve ontwerp van start. Hierbij worden de vertegenwoordigers uit de binnenstad, de klankbordgroep en evenementenorganisaties betrokken. Daarnaast wordt gestart met een parkeeronderzoek en het opstellen een parkeerplan voor de binnenstad. De herinrichting van het plein vindt plaats nadat het definitieve ontwerp is vastgesteld en de huidige parkeerplaatsen op de Nieuwe Markt zijn gecompenseerd.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier