Twee mensen fietsen langs de IJssel bij Kampen

College legt Fietsplan voor aan samenleving: fietsen met ruimte voor elkaar

21 juni 2022
nieuws

In Kampen staat de fiets hoog op de agenda. Niet alleen bij onze inwoners, maar ook bij het gemeentebestuur. De afgelopen jaren is er dan ook al het nodige geïnvesteerd in fietsvoorzieningen. Denk aan de uitbreiding van fietsstallingen, de nieuwe recreatieve fietspaden langs het Reevediep, het veiliger maken van onveilige punten en het verbeteren van voorzieningen in de kernen. Om het fietsen nog veiliger, makkelijker en aantrekkelijk te maken, hebben we daarnaast gewerkt aan een nieuw Fietsplan waarin de toekomst van het fietsen in onze gemeente richting 2030 staat beschreven. Het concept is klaar en ligt vanaf woensdag 29 juni voor iedereen ter inzage.

Het fietsplan is een verrijking en uitbreiding van onze nu al prachtige en fietsrijke stad. Niet alleen voor inwoners, maar zeker ook voor (potentiële) toeristen. We presenteren het nu dan ook graag aan inwoners en andere belanghebbenden en hopen dat zij nog aanvullingen of aanscherpingen hebben.

Veiliger, makkelijker en aantrekkelijker

Met het Fietsplan willen we bijdragen aan het verkeersveiliger, aantrekkelijker en toekomstvast maken van ons fietsnetwerk. Daarnaast willen we het fietsgebruik stimuleren om zo bij te dragen aan een bereikbaarder, leefbaarder, gezonder, inclusiever en (economisch) vitaler gemeente Kampen. t doen we onder meer door de fietser en het fietsen nadrukkelijker de ruimte te geven binnen ruimtelijke ontwikkelingen, nieuwe fietsverbindingen te realiseren, bestaande fietsroutes te verbeteren en te verbreden, de fietsveiligheid te verbeteren, het fietsen te stimuleren, het fietsparkeren bij voorzieningen en in de binnenstad verder vorm te geven en door faciliteiten van o.a. deelfietsen en oplaadpunten uit te breiden. Dit alles onder het mom van ‘fietsen met ruimte voor elkaar’, de slogan waarmee we de aandacht vestigen op de fiets, de fietser en de verschillende fietsprojecten.

Samen met inwoners en belanghebbenden

Het Fietsplan is in samenspraak met bewoners en belanghebbenden ontwikkeld. Inwoners hebben we via het burgerpanel gevraagd naar hun mening over fietsen in onze gemeente. Wat zijn wensen? Knelpunten? Dit heeft veel waardevolle informatie opgeleverd en ons beter inzicht gegeven in de huidige situatie in de gemeente. Ook is er een klankbordgroep Fiets geformeerd met daarin diverse belangenorganisaties. Al deze inbreng is gebruikt voor de verdere uitwerking van het Fietsplan.

Ter inzage

Het plan ligt in het stadhuis ter inzage vanaf 29 juni tot en met 10 augustus en digitaal via www.officielebekendmakingen.nl en www.kampen.nl/college-legt-fietsplan-voor-aan-samenleving-fietsen-met-ruimte-voor-elkaar. Reageren kan schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen; per email aan info@kampen.nl (onderwerp ‘reactie concept Fietsplan); of mondeling via 14038. Voor een mondelinge reactie maakt u eerst uiterlijk 27 juli een afspraak met de heren R. Hartgers of N. Verhoeff van de afdeling Fysiek Domein via 14 038. Op basis van de reacties uit de samenleving wordt het Fietsplan – waar nodig – aangescherpt.

 

Contact met de gemeente

U kunt online een afspraak maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier