meerdere generaties zorg

College gaat voor zorg en wonen voor én met iedereen

22 september 2022
nieuws

Het college van burgemeester en wethouders omarmt de Woonzorgvisie gemeente Kampen 2022-2032. Bernard van den Belt, wethouder Zorg: “Samen leven is een werkwoord.” Het is nu aan de gemeenteraad om groen licht te geven voor deze visie op wonen, zorg en welzijn.  

Zorg vindt steeds minder plaats in een instelling. Vaker krijgt men zorg in eigen huis. Ieder heeft zo zijn eigen behoeftes aan zorg en gepast wonen. Denk aan ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en mensen die beschermd wonen. Hoe realiseren we in gemeente Kampen de zorg en ondersteuning aan onze inwoners? Daarover gaat de Woonzorgvisie gemeente Kampen 2022-2032. De gemeente Kampen stelde de woonzorgvisie op met hulp van partners in wonen, zorg en welzijn. Ook zijn inwoners betrokken via het burgerpanel en gaven zij reacties tijdens de inspraakprocedure.

Samen staan we sterker

“In de gemeente Kampen kijken we naar elkaar om”, zegt Bernard van den Belt, wethouder Zorg. “Iedereen met zijn eigen kwetsbaarheden. Of het lichamelijk of geestelijk is, we leven samen. Zo is samen leven een werkwoord. In de woonzorgvisie spreken we als gemeente uit hoe we dat de komende jaren willen realiseren. Daarbij doen we een beroep op de samenleving, om iedereen welkom te heten! We doen een beroep op zorgorganisatie, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, op verenigingen, en onze inwoners. Op elkaar. We staan voor een grote, maar ook mooie uitdaging. Dat is niet altijd makkelijk. Maar samen staan we sterker. Toen, nu en in de toekomst!”

Kwantiteit en kwaliteit

In de woonzorgvisie staat een voorspelling voor de jaren 2025, 2030 en 2040 van de kwantitatieve (aantallen) én kwalitatieve (zorginhoudelijk) ontwikkeling van de zorgvraag, het woonaanbod en welzijnsaanbod voor de verschillende zorgdoelgroepen. Dit zijn ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, beschermd wonen en uitstroom uit verblijfsvoorzieningen. Zo moeten er meer geschikte woningen komen. Vooral voor ouderen is daaraan nu tekort. De gemeente wil graag meer geclusterde woonvormen realiseren. Ook plekken met 24-uurszorg. Het aantal zorgplekken in een instelling kan verminderen, wanneer er meer geschikte tussenvormen en zelfstandige woonruimtes komen. Kwalitatief gaat het om het versterken van het vermogen van inwoners om te kunnen gaan met de uitdagingen van het leven. Digitale technologie en E-health kunnen hierbij ondersteunend zijn, zodat onze inwoners ook daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Nieuwe plannen toetsen

Met de woonzorgvisie kan de gemeente Kampen nieuwe woonzorginitiatieven toetsen op basis van kwalitatieve gegevens en kwantitatieve gegevens. De woonzorgvisie is daarmee een nieuw instrument voor de beoordeling van woonzorginitiatieven. Maar ook als leidraad voor eventuele ontwikkelplannen die de gemeente met ontwikkelaars initieert. De woonzorgvisie wordt als afzonderlijke Bouwsteen Wonen en Zorg (en aanvulling op de Bouwsteen Wonen) verwerkt en opgenomen in de omgevingsvisie 1.0.

Contact met de gemeente

U kunt online een afspraak maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier