College biedt perspectiefnota gemeente Kampen aan de raad aan

23 mei 2023
nieuws

Vandaag heeft het college van B&W de perspectiefnota van de gemeente Kampen voor de komende jaren aangeboden aan de gemeenteraad. Het is de eerste perspectiefnota van het huidige college met tegelijk een andere insteek. In deze perspectiefnota kijkt het college over de grenzen van haar bestuursperiode heen. Dit om zowel inhoudelijk als financieel goed in te kunnen spelen op de grote opgaven waar we als samenleving voor staan.

“Als gemeentebestuur staan we aan de lat om antwoorden en oplossingen te geven voor grote vraagstukken die er spelen. Vraagstukken die niet kunnen blijven liggen, maar die ook om grote investeringen vragen. Denk aan de versnelling van de woningbouw, de gebiedsontwikkeling van Reevedelta, de energietransitie, het versnellen van de verduurzaming, ontwikkelingen op gebied van de lokale economie en onze kinderen laten opgroeien in een kansrijke omgeving. Om de gevolgen goed te overzien, moeten we verder kijken dan de gebruikelijke vier jaar en moeten we, zoals we met elkaar in het coalitieakkoord afspraken: Samen, Durven, Doen”, aldus verantwoordelijk wethouder Bernard van den Belt.

Ambitieus en wendbaar met een robuuste financiële huishouding

Daarnaast hebben we te maken met ontwikkelingen, zoals de stijgende inflatie en de gevolgen van de oorlog, die nu, maar ook op de lange termijn, invloed hebben op de financiële ruimte van de gemeente. De structurele begrotingsruimte blijft daarmee onzeker, terwijl de kosten van de noodzakelijke investeringen ook de nodige druk zullen gaan leggen op de langere termijn. “In de wetenschap dat we grote vraagstukken niet kunnen uitstellen en onze financiële huishouding voldoende robuust en wendbaar is, zijn wij als college overtuigd van de noodzaak om krachtig aan de slag te gaan met de strategische investeringen die we in deze perspectiefnota schetsen. Een flinke uitdaging, maar waar we als college veel vertrouwen in hebben”, aldus Van den Belt.

De concept perspectiefnota wordt in de raadscommissie van 7 juni en vervolgens tijdens de raadsvergadering van 15 juni behandeld. Omdat deze perspectiefnota een behoorlijk aantal jaren vooruit kijkt, is deze nog niet financieel sluitend gemaakt. Het college wil namelijk de denkrichtingen en kaders van de gemeenteraad hierin meenemen. Dit krijgt z’n beslag in de vorm van een meerjarenbegroting.

De concept perspectiefnota en de bijbehorende documenten zijn beschikbaar via het raadsinformatiesysteem.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen