Monument verbouwen

Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw of het plaatsen van zonnepanelen. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

  • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recent geplaatste schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

De aanvraag lijkt op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. Kijk daarvoor bij Bouw en verbouw, vergunning. Stuur dezelfde documenten mee. Daarnaast kan om de volgende informatie gevraagd worden:

  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek

U moet tekeningen meeleveren. Dit zijn tekeningen van hoe het er nu uit ziet en van wat u van plan bent. Dat is nodig voor de toetsing.

Bij gemeentelijke monumenten moet de gemeente advies vragen aan de welstandscommissie.

Ga naar het Omgevingsloket online om de vergunning aan te vragen. U kunt hier de vergunningcheck doen. Daarna kunt u de vergunning direct aanvragen.

Meer informatie

Voor vragen over de verbouwing of restauratie van monumenten kunt u terecht bij de afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel Erfgoed. Dit kan via het e-mailadres erfgoed@kampen.nl. Bellen kan ook. Dit kan via telefoonnummer 14 038.

U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als:

  • u eigenaar bent van een gemeentelijk monument
  • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen
  • u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen
  • in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Bij een omgevingsvergunning voor een monument zijn er 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Voor rijksmonumenten geldt de uitgebreide procedure van 6 maanden. Voor gemeentelijk monumenten wordt de reguliere procedure gevolgd. De tijdsduur voor de beslissing is 8 weken. De termijnen kunnen met 6 weken worden verlengd.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermd stads- of dorpsgezicht kost € 285,75. (tarief 2022)