Mobiele puinbreker gebruiken

Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij de gemeente. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. De gemeente zet in 1 of meer kranten of huis-aan-huisbladen dat er puinwerkzaamheden zullen zijn. De gemeente zorgt er zo voor dat de buurtbewoners ervan weten.

Om een mobiele puinbreker te mogen gebruiken, geeft u door:

 • waar u de mobiele puinbreker gaat gebruiken (het adres of de locatie)
 • van wie de mobiele puinbreker is
 • om hoeveel en welk soort bouw- en sloopafval het gaat
 • hoe hoog het geluidsniveau van de mobiele puinbreker is (in decibellen, dB(A))
 • wanneer u denkt te beginnen met het werk
 • hoe lang u denkt dat dit gaat duren

U doet de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint.

U doet de melding schriftelijk bij de gemeente.

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.