Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Voordat u start met bouwen, verbouwen of slopen, moet u dit melden bij de gemeente. Dit geldt ook als u een vergunning heeft. Zijn de werkzaamheden klaar, dan meldt u dit ook bij de gemeente.

Melding doorgeven

U kunt starten met de bouw, verbouw of sloop zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden.

De inspecteur controleert of u bouwt of sloopt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval. De inspecteur bouw- en woningtoezicht kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

Bent u klaar met de werkzaamheden? U moet dan de beëindiging van de bouw-, verbouw- en sloopwerkzaamheden melden.

Geef minimaal twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden door aan de gemeente dat u begint. De beëindiging van de werkzaamheden meldt u ook bij de gemeente. Beide meldingen kunt u online doorgeven.

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen, of dat u klaar bent:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • Wilt u melden dat u start met bouwen of verbouwen? Doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden.
  • Wilt u melden dat u klaar bent met bouwen of verbouwen? Doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden en voordat u het gebouw in gebruik neemt.
  • Geef de datum van de werkzaamheden door.

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.