Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Voordat u start met bouwen, verbouwen of slopen, moet u dit melden bij de gemeente. Dit geldt ook als u een vergunning heeft. Zijn de werkzaamheden klaar, dan meldt u dit ook bij de gemeente.

Melding doorgeven

U kunt starten met de bouw, verbouw of sloop zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden.De inspecteur controleert of u bouwt of sloopt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval. De inspecteur bouw- en woningtoezicht kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

Bent u klaar met de werkzaamheden? U moet dan de beëindiging van de bouw-, verbouw- en sloopwerkzaamheden melden.

Geef minimaal twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden door aan de gemeente dat u begint. De beëindiging van de werkzaamheden meldt u ook bij de gemeente. Beide meldingen kunt u online doorgeven.

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.