Bouw parkeergarage Buitenhaven

In Kampen wordt aan de rand van de binnenstad een nieuwe parkeergarage gebouwd. De parkeergarage biedt straks ruimte aan 223 parkeerplaatsen. Daarnaast wordt het gebied rondom de parkeergarage opnieuw ingericht. Als alles volgens planning verloopt, is de parkeergarage in december 2018 klaar voor gebruik.

Stand van zaken bouw garage

De werkzaamheden verlopen volgens planning. De komende periode worden de prefab betonelementen geplaatst. De kelder en het dak bieden straks plaats voor het parkeren van de auto’s. Verder start het metselwerk. Het plaatsen van de prefab betonelementen en het metselwerk duurt ongeveer twee maanden. Daarna vindt de afbouw plaats: het aanbrengen van luifels, balustrades en technische installaties.

Herinrichting omgeving en straten

Ook het gebied rondom de parkeergarage wordt opnieuw ingericht. Dit gaat in stappen en duurt van eind augustus tot eind november.

  • herinrichting deel Christinastraat
  • herinrichting De Hagen en kruising De Hagen/Noordweg
  • herinrichting deel Noordweg
  • herinrichting deel Oranjesingel

Tijdens de herinrichting van de straten gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen.

Planning openstelling Noordweg

Tijdens de bouw wordt de Noordweg opengesteld als de werkzaamheden dat toelaten. De planning is als volgt:

  • heden t/m week 45: dicht
  • week 46 t/m einde bouw: open 

Eenrichtingsverkeer Beatrixstraat

Tijdens de bouw geldt voor de Beatrixstraat eenrichtingsverkeer vanuit de richting Julianastraat naar de Oranjesingel.

Parkeren en bereikbaarheid

Er zijn tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt op de groenstroken tegenover het gezondheidscentrum en op een puinverharding bij het Bolwerk. In totaal gaat het om ongeveer 80 tijdelijke parkeerplaatsen.

Een grotere versie van de kaart met alternatieve parkeervoorziening staat in het onderstaande PDF-bestand.

PDFalternatieve_parkeervoorziening.pdf

Parkeervoorziening Buitenhaven

Informatie

Omwonenden worden via brieven en inloopmomenten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook is er nauw contact met de klankbordgroep Buitenhaven. Actuele informatie vindt u op deze pagina (www.kampen.nl/parkeergaragebuitenhaven). Daarnaast houden wij u op de hoogte via de Facebookpagina 'Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven'. Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan met het meldpunt parkeergarage Buitenhaven: 06 - 1004 1492.