Mutatieformulier bijstand

Ontvangt u een bijstandsuitkering, een IOAW- of IOAZ-uitkering? U kunt dan een mutatieformulier ontvangen. Met dit formulier geeft u veranderingen in uw persoonlijke situatie door aan de gemeente.

Bent u gaan werken of zijn er veranderingen in uw leefsituatie (bijvoorbeeld als een inwonend kind 21 jaar is geworden)? Deze wijzigingen moet u doorgeven aan de gemeente. Onderteken het formulier en zorg dat het op de juiste dag terug is bij de gemeente. De gemeente bekijkt de informatie en bepaalt of u nog recht heeft op uw uitkering. Levert u het formulier te laat in? Dan kan dit betekenen dat uw uitkering later wordt uitbetaald. Let ook goed op dat u de juiste informatie invult en alle wijzigingen doorgeeft. Doet u dit niet? Dan kunt u een boete krijgen. Als u teveel bijstand ontvangen heeft, dan moet u dit terugbetalen.

In de tabel hieronder kunt u zien wanneer u het formulier moet inleveren in het stadhuis en wanneer u de uitkering ontvangt.

Maand Inleverdatum Betaaldatum
september 2020 15 september 2020 28 september 2020
oktober 2020 15 oktober 2020 27 oktober 2020
november 2020 16 november 2020  27 november 2020
december 2020 15 december 2020 24 december 2020

Ontvangt u een mutatieformulier bijstand? Lever het formulier dan vóór de vermelde datum in bij de gemeente.

Ontvangt u geen mutatieformulier en wijzigt er iets in uw situatie? Neem dan contact op met de gemeente.