Mutatieformulier bijstand

Ontvangt u een bijstandsuitkering, een IOAW- of IOAZ-uitkering? U kunt dan een mutatieformulier ontvangen. Met dit formulier geeft u veranderingen in uw persoonlijke situatie door aan de gemeente.

Bent u gaan werken of zijn er veranderingen in uw leefsituatie (bijvoorbeeld als een inwonend kind 21 jaar is geworden)? Deze wijzigingen moet u doorgeven aan de gemeente. Onderteken het formulier en zorg dat het op de juiste dag terug is bij de gemeente. De gemeente bekijkt de informatie en bepaalt of u nog recht heeft op uw uitkering. Levert u het formulier te laat in? Dan kan dit betekenen dat uw uitkering later wordt uitbetaald. Let ook goed op dat u de juiste informatie invult en alle wijzigingen doorgeeft. Doet u dit niet? Dan kunt u een boete krijgen. Als u teveel bijstand ontvangen heeft, dan moet u dit terugbetalen.

In de tabel hieronder kunt u zien wanneer u het formulier moet inleveren in het stadhuis en wanneer u de uitkering ontvangt.

Maand Inleverdatum Betaaldatum
december 2018 17 december 2018 11 januari 2019
januari 2019 28 januari 2019 12 februari 2019
februari 2019 25 februari 2019 12 maart 2019
maart 2019 28 maart 2019 12 april 2019
april 2019 12 april 2019 26 april 2019
mei 2019 15 mei 2019 27 mei 2019
juni 2019 14 juni 2019 27 juni 2019
juli 2019 12 juli 2019 26 juli 2019
augustus 2019 15 augustus 2019 27 augustus 2019
september 2019 13 september 2019 27 september 2019
oktober 2019 15 oktober 2019 28 oktober 2019
november 2019 15 november 2019 27 november 2019
december 2019 13 december 2019 24 december 2019

Ontvangt u een mutatieformulier bijstand? Lever het formulier dan vóór de vermelde datum in bij de gemeente.

Ontvangt u geen mutatieformulier en wijzigt er iets in uw situatie? Neem dan contact op met de gemeente.