Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Misschien kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) aanvragen. Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Minder inkomsten door het coronavirus

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aanvragen. Hiermee krijgt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

Meer informatie? Kijk dan op de website van het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) in Zwolle. Hier kunt u ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) aanvragen. Dit kan tot 1 juni 2020 via www.rbzzwolle.nl/tozo-aanvragen.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.