Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Meer informatie? Kijk dan op de website van het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) in Zwolle.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Tot 1 januari 2022 gelden de volgende aangepaste voorwaarden:

  • U kunt ook over de afgelopen 2 maanden uitkering aanvragen.
  • De gemeente kijkt naar uw inkomen per kalendermaand om de hoogte van uw uitkering vast te stellen.
  • De gemeente neemt niet uw vermogen mee om de hoogte van uw uitkering vast te stellen.
  • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.