Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Bijstand aanvragen vanwege het coronavirus

De voorwaarden voor het krijgen van bijstand voor zelfstandigen zijn tijdelijk versoepeld. Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

Bijstand voor zelfstandigen als gift

Heeft u in 2014, 2015 of 2016 de bijstand voor zelfstandigen als gift ontvangen? Dan moest u mogelijk toeslagen van de Belastingdienst terugbetalen. De Belastingdienst telde de gift op bij uw inkomen, waardoor u recht had op minder toeslag. U kunt dit bedrag terugvragen. Hiervoor stuurt u voor 1 juli 2020 een brief naar de Belastingdienst.

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Minder inkomsten door het coronavirus

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u tijdelijke bijstand aanvragen. Dit zijn de regels:

  • U krijgt de extra inkomsten voor maximaal 3 maanden.
  • De extra inkomsten vullen uw inkomen aan tot de bijstandsnorm.
  • U hoeft de extra inkomsten niet terug te betalen.
  • Wij kijken alleen naar uw inkomsten als ondernemer. Uw vermogen of de inkomsten van uw partner nemen wij niet mee in de beoordeling.

U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. Hiervoor betaalt u een lager rentepercentage dan normaal.

De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Meer informatie? Kijk dan op de website van het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) in Zwolle.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Vraagt u bijstand aan omdat u lagere inkomsten heeft door het coronavirus? Dan beslissen wij sneller over uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.