Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen Tozo of TONK meer aanvragen. U kunt bijstand voor zelfstandigen aanvragen als uw inkomen te laag is. Tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aangepast.

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Meer informatie? Kijk dan op de website van het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) in Zwolle.

Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recent bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • een overzicht van uw vermogen
  • uw bedrijfsplan
  • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
 • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm.
 • U kunt geen lening krijgen van een bank of andere geldschieters.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
 • Uw bedrijf kan na de periode van bijstand weer voldoende inkomsten opleveren.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vraagt u tussen 1 januari en 31 maart 2022 een uitkering aan? Dan gelden deze aangepaste regels:

 • U kunt ook over de afgelopen maand uitkering aanvragen:
  • U kunt in februari een uitkering aanvragen voor januari, februari en maart.
  • U kunt in maart een uitkering aanvragen voor februari en maart.
 • De gemeente kijkt naar uw inkomen per kalendermaand om de hoogte van uw uitkering vast te stellen.
 • De gemeente kijkt niet naar uw vermogen om de hoogte van uw uitkering vast te stellen.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • Heeft u tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021 een Bbz-uitkering aangevraagd en ontvangen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen.

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.