Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.

Doet u een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, dan wordt de gevraagde informatie in principe voor iedereen openbaar. Wilt u persoonlijke informatie of documenten ontvangen? U hoeft dan geen Wob-verzoek in te dienen. U kunt deze informatie gewoon bij de gemeente opvragen.

Zo doet u een verzoek om informatie:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef mondeling of schriftelijk door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt bekijken
  • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

Een Wob-verzoek kunt u niet digitaal indienen, dus niet via e-mail, fax of webformulier.

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de staatsveiligheid gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen.

 • A4-formaat per pagina: € 0,78
 • A3-formaat per pagina: € 0,83
 • A0-formaat per pagina: € 9,30

De kosten betaalt u voor het toesturen van kopieën per post. Zijn de kosten lager dan € 15 of sturen wij u de informatie digitaal toe, dan betaalt u geen kosten.