Archief van de gemeente

Het Stadsarchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. U kunt hier bijvoorbeeld de huwelijksakte van uw grootouders terugvinden of historische informatie over de gemeente. Daarnaast kunt u de archieven van kerkgenootschappen, verenigingen, stichtingen, bedrijven en particulieren doorzoeken.

Niet alle akten zijn openbaar. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. De volgende termijnen gelden:

  • geboorteakten: 100 jaar
  • huwelijksakten: 75 jaar
  • overlijdensakten: 50 jaar

U kunt openbare akten meestal ook vinden op de website wiewaswie.nl

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Een bezoek is alleen mogelijk onder toezicht van een archivaris. 
  • U kunt alleen openbare stukken inzien.

Als u het gemeentearchief bezoekt, neemt u uw geldige identiteitsbewijs mee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Stadsarchief.

Stadsarchief Kampen

Oudestraat 216C

8261 CA Kampen

Telefoon: (038) 337 07 70

E-mail: info@stadsarchiefkampen.nl
Website: www.stadsarchiefkampen.nl