Anky Griekspoor

De gemeentesecretaris is de directeur van de gemeentelijke ambtelijke organisatie. Zij is in deze functie eerste adviseur van het college.

Nevenfuncties vanuit de gemeente

  • Voorzitter Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (namens de Vereniging van gemeentesecretarissen)
  • (Co)voorzitter Kernteam Water (namens VNG)
  • Lid Bestuurlijk Overleg Waterketen (namens VNG)
  • Lid netwerkcommissie Klimaattransitie en Water (VNG)

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

  • Fractievoorzitter VVD van Algemeen bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland