Oude kleding inleveren

Oude kleding, schoenen en ander textiel kunnen prima worden hergebruikt. Soms wordt het door een goede doeleninstelling of vereniging huis aan huis opgehaald. U kunt textiel ook zelf naar een speciale container voor textielinzameling brengen (bij supermarkten).

Het gaat om alle soorten textiel (ook kapot en versleten), als het maar schoon is. Ook bijvoorbeeld gordijnen, lappen, lakens en knuffels kunt u inleveren.

Wat mag u niet inleveren:

 • nat en met olie of verf vervuild textiel
 • dekbedden
 • kussens
 • matrassen
 • matten
 • vloerbedekking
 • schaatsen en klompen
 • bollen wol en garens

In de gemeente Kampen zamelen de volgende organisaties textiel in:

 • Kringloop Kampen haalt textiel aan huis op. U kunt het ook zelf naar Kringloop Kampen brengen.
 • Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO) haalt 1 keer per jaar in het najaar huis-aan-huis textiel op.
 • Van Leger des Heils ReShare staan verzamelcontainers bij supermarkten. Leger des Heils Reshare haalt 1 keer per jaar (voorjaar) huis-aan-huis textiel op.
 • Van DMWReco staan verzamelcontainers bij supermarkten.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.