Sluiten
  1. Stuur door
  2. Bedankt
* = verplicht veld

Meedoen-balie

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en kan meedoen in de samenleving.
Soms is daar ondersteuning bij nodig. Daarvoor kunt u terecht bij onze Meedoenbalie. We helpen u met vragen. En we denken met u mee over oplossingen die het beste bij uw situatie passen.
De Meedoenbalie helpt en adviseert jong en oud. We zoeken samen met u naar oplossingen zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en uw leven kunt leven zoals u dat graag wilt.

Waar kan ik terecht?

U kunt een gesprek aanvragen met een medewerker van de Meedoenbalie. Dit kan door:
  • telefonisch contact op te nemen met de Meedoenbalie via telefoonnummer 14 038. Dit kan op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.
  • langs te komen bij de Meedoenbalie. De Meedoenbalie is geopend op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Bezoekadres: Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen (stadhuis).
  • het invullen van het meldingsformulier. U kunt het meldingsformulier via de post of (gescand) via e-mail (meedoen@kampen.nl) opsturen. U kunt ook het meldingsformulier in Word digitaal invullen en via e-mail opsturen.
Wanneer u schriftelijk, telefonisch of via e-mail een verzoek om een gesprek of een melding heeft gedaan, nemen wij binnen twee werkdagen contact met u op.

Onze werkwijze

Nadat u heeft aangegeven een gesprek te willen, nemen wij binnen twee werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak. Een medewerker van de Meedoenbalie gaat vervolgens met u in gesprek. Uitgangspunt bij dit gesprek is dat u de regisseur bent over uw eigen leven. Daarbij kijken we vooral naar wat u wél kunt, in plaats van wat u niet kunt. Misschien kunt u met wat tips uw vraag zelf oplossen. Of met hulp van familie en vrienden. Natuurlijk houden we er rekening mee dat niet iedereen mensen in de buurt heeft die hem of haar kunnen helpen. En dat hulp of ondersteuning nodig blijft.

Het gesprek vindt meestal plaats in de thuissituatie. Als u een gesprek heeft kunt u, als u dat prettig vindt, iemand uit uw omgeving meenemen. Bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een buurvrouw. Als u zelf niemand heeft die u kan ondersteunen tijdens het gesprek en u heeft hier wel behoefte aan, bijvoorbeeld omdat u het lastig vindt om goed te vertellen wat uw vraag precies is, kan een cliëntondersteuner met u meegaan naar dit gesprek. De hulp van een cliëntondersteuner kost niets.
Na het gesprek krijgt u een gespreksverslag met daarin de gemaakte afspraken. Zo kunt u alle afspraken rustig nalezen. De uitkomst van het gesprek kan zijn dat er een maatwerkvoorziening moet worden aangevraagd.

De Wmo in Kampen

Wilt u meer weten over de Wmo in Kampen, dan verwijzen wij u naar het Wmo- en gezondheidsbeleidsplan 2012-2016 (De Kamper Kracht).