Sluiten
  1. Stuur door
  2. Bedankt
* = verplicht veld

Meedoen-balie

Doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Doelstelling van de Wmo is dat u mee kunt doen aan de samenleving en dat u zolang mogelijk zelfstandig kunt zijn. Al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Onder zelfstandig zijn verstaan wij onder meer de volgende zaken:
  • u kunt uw huis schoon en leefbaar houden;
  • u kunt zich verplaatsen in en om het huis;
  • u bent in staat om te reizen binnen uw woonplaats/regio;
  • u heeft de mogelijkheid mensen te ontmoeten.
Wanneer het niet lukt om mee te doen aan de samenleving, of wanneer u ondersteuning wilt bij het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren kunt u contact met ons opnemen.

Waar kan ik terecht?

U kunt een gesprek aanvragen met een medewerker van de Meedoenbalie. Dit kan door:
  • telefonisch contact op te nemen met de Meedoenbalie via telefoonnummer 14 038. Dit kan op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur;
  • langs te komen bij de Meedoenbalie. De Meedoenbalie is geopend op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Bezoekadres: Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen (stadhuis);
  • door het invullen van het meldingsformulier. U kunt het meldingsformulier via de post of via e-mail (wmo@kampen.nl) opsturen;
  • wanneer u schriftelijk/telefonisch of via e-mail een verzoek om een gesprek of een melding heeft gedaan nemen wij binnen twee werkdagen contact met u op.

Hoe ziet een gesprek eruit?

Nadat u heeft aangegeven een gesprek te willen wordt er binnen twee werkdagen contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. Een medewerker van de Meedoenbalie gaat vervolgens met u in gesprek. Dit gesprek vindt meestal plaats in de thuissituatie. Tijdens dit gesprek willen we eerst uw vraag goed duidelijk krijgen. Uitgangspunt bij deze gesprekken is dat u de regisseur bent over uw eigen leven. Wij kijken daarom altijd eerst wat u zelf nog kunt, of met hulp van uw omgeving. Vervolgens of er voorzieningen in de buurt zijn waar u gebruik van kunt maken. Mocht dit nog niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan er gekeken worden welke ondersteuning vanuit de gemeente nog nodig is. Na het gesprek krijgt u een gespreksverslag waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Zo kunt u alle gemaakte afspraken rustig nalezen. Als de uitkomst van het gesprek is dat er een individuele voorziening moet worden aangevraagd dan tekent u het verslag. Het getekende gespreksverslag geldt dan als aanvraag voor de voorziening.

De Wmo in Kampen

Wilt u meer weten over de Wmo in Kampen, dan verwijzen wij u naar het Wmo- en gezondheidsbeleidsplan 2012-2016 (De Kamper Kracht) zoals dat door de gemeenteraad op 28 februari 2013 is vastgesteld. U kunt de nota De Kamper Kracht hier vinden. Tevens kunt u onder het kopje Wmo-beleid nog de nodige informatie vinden.