Sluiten
  1. Stuur door
  2. Bedankt
* = verplicht veld

Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Bent u een inwoner van de gemeente Kampen en vraagt u een Wmo-voorziening aan, dan betaalt u daarvoor een eigen bijdrage. Het gaat om individuele woon- en vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden. De hoogte van uw bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, eventuele vermogen, leeftijd, gezinssituatie, de soort voorziening en de kostprijs hiervan.

Waarom een eigen bijdrage?

Het doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. Maar steeds meer mensen maken gebruik van een Wmo-voorziening. Dit komt doordat het aantal ouderen groeit en mensen steeds langer thuis blijven wonen. Tegelijk worden de voorzieningen duurder, terwijl de bijdrage vanuit het Rijk minder wordt. Als gemeente vinden we het belangrijk de Wmo-voorzieningen ook in de toekomst beschikbaar te houden voor die mensen die dat echt nodig hebben. Daarom is het nodig dat mensen die dat kunnen, zelf meebetalen. Dit gebeurt ook al in heel veel andere gemeenten.

Om welke voorzieningen gaat het?

  • Hulp bij het huishouden (deze eigen bijdrage geldt al sinds 2007).
  • Bouwkundige en woontechnische woonvoorzieningen (bijvoorbeeld deuren verbreden, aanpassen keuken en aanbrengen deuropeners).
  • Niet-bouwkundige en niet-woontechnische woonvoorzieningen (bijvoorbeeld een douchestoel of tillift).
  • Vervoersvoorzieningen (zoals een autoaanpassing, scootmobiel of aangepaste fiets).

Waarvoor geldt wettelijk geen eigen bijdrage?

  • Collectieve voorzieningen, zoals de Regiotaxi.
  • Rolstoelen.
  • Voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar. Eigen bijdragen voor voorzieningen voor kinderen worden pas opgelegd nadat zij 18 jaar zijn geworden.
  • Als u of uw partner is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. U betaalt dan al een eigen bijdrage voor zorg met verblijf.

Wat is de hoogte van de eigen bijdrage?

Als gemeente vinden we het belangrijk dat mensen naar draagkracht meebetalen. Dit betekent dat de hoogte van uw eigen bijdrage afhankelijk is van uw inkomen. Als u een laag inkomen heeft, hoeft u minder bij te dragen. Heeft u een hoger inkomen, dan is uw eigen bijdrage hoger. Daarnaast zijn uw leeftijd, eventuele vermogen en gezinssituatie van invloed op de hoogte. Verder betaalt u nooit meer dan uw maximale eigen bijdrage.

Moet voor elke voorziening de eigen bijdrage betaald worden?

Als u gebruikmaakt van meerdere voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage geldt, betaalt u voor deze voorzieningen samen nooit meer dan uw maximale eigen bijdrage. De eigen bijdrage is ook nooit hoger dan het bedrag dat de voorziening kost.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. Hiervoor heeft het allerlei gegevens nodig. Bijvoorbeeld van de Belastingdienst, maar ook van ons als gemeente. Op basis van deze informatie stelt het CAK de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze.

Uw eigen bijdrage zelf uitrekenen?

Op www.hetcak.nl kunt u uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer kan zijn. Ook kunt u bellen via telefoon 0800 - 1925.

Informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met de Meedoen-balie. De Meedoen-balie is iedere dag geopend van 9.00 - 16.00 uur.
Telefoonnummer: 14 038
E-mail: meedoen@kampen.nl
In de folder hieronder kunt u ook meer lezen over de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen.