Sluiten
  1. Stuur door
  2. Bedankt
* = verplicht veld

Zwembaden

De gemeente Kampen telt twee zwembaden, De Steur aan de Broedersingel 1 en Sonnenberch aan de Oosterholtseweg 18B. Beide worden geëxploiteerd door Sportfondsen Nederland NV. De ambitie van de gemeente Kampen is nieuwbouw voor De Steur en verkoop van Sonnenberch.
In april 2009 heeft de gemeenteraad van Kampen gekozen voor vervangende nieuwbouw van zwembad De Steur en besloten hiermee te starten in de bestuursperiode 2010-2014.
Met het in stand houden van een zwembad wordt voor de inwoners voorzien in de maatschappelijke behoefte aan sport- en recreatiegelegenheid, volksgezondheid, veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente.
Luchtfoto zwembad De Steur
De raad heeft gekozen voor een variant die optimaal voorziet in de behoeften van de breedtesport en recreatie. Dit heeft direct consequenties heeft voor het programma van eisen en wellicht ook voor de vorm van exploitatie.
Het nieuwe zwembad wordt gebouwd in het Groene Hart, evenwijdig aan de Europa-allee en is uiterlijk 31 december 2015 geopend voor het publiek. In mei 2011 is hiervoor een projectopdracht geschreven.

Constructeur, adviseur technische installaties en architect

Het college heeft afgelopen zomer het advies van de selectiecommissie overgenomen voor de keuzes van de constructeur, adviseur technische installaties en architect van het nieuwe zwembad. De gekozen bedrijven zijn: ingenieursbureau voor bouwtechniek Goudstikker & De Vries B.V. (constructeur), VenhoevenCS architecture+urbanism (architect) en Deerns Nederland B.V. (adviseur technische installaties).

Ontwerp nieuwe zwembad gepresenteerd

Op woensdagavond 11 september 2013 organiseerde de gemeente een informatieavond voor de commissie Inwoners. Het doel was raadsleden en inwoners te informeren over het ontwerp van het nieuwe zwembad. Ook heeft de architect Venhoeven inzicht gegeven in de ontwerpvisie op het zwembad en de relatie met het Groene Hart. Vanuit het ontwerp wordt erop ingezet dat de parkeerplaats voor het Stadhuis ook gebruikt gaat worden voor de bezoekers van het nieuwe zwembad.