Sluiten
  1. Stuur door
  2. Bedankt
* = verplicht veld

Inzameling huisvuil

Afval scheiden

De gemeente Kampen zamelt uw huisvuil zoveel mogelijk apart in. Papier, glas, plastic en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zijn recyclebaar. Daarom kunt u dit gescheiden aanbieden. Het overige afval is restafval.

Restafval

Dit afval hoort in de grijze container. Bewoners van hoogbouw doen het restafval in de ondergrondse verzamelcontainer . Bewoners van de Binnenstad gebruiken een rode huisvuilzak. Naast een standaard bedrag betaalt u per keer dat u afval aanbiedt.

Hoe moet de afvalcontainer aan de weg staan?

Er zijn twee soorten inzamelvoertuigen: de achterlader en de zijlader. In bijna alle wijken is voldoende ruimte voor de zijlader. De container zet u dan met de voorzijde naar de straat. In Brunnepe, het industriegebied en de singels komen we met de achterlader. Dan zet u de container met achterzijde naar de straat.

Recycling Kampen (milieupark)

Haatlandhaven 16
8263 AS Kampen
Telefoon: (038) 332 32 15
www.recyclingkampen.nl

Kringloop

Trekvaart 33
8271 AA IJsselmuiden
Telefoon (038) 332 62 16
www.kringloopkampen.nl