Sluiten
  1. Stuur door
  2. Bedankt
* = verplicht veld

De Paden

Deelgebied De Paden vormt de zuidhoek van Het Onderdijks. Een situering die bijzonder is, ook gelet op de toekomstige aanleg van de hoogwatergeul van de IJssel. Daarnaast sluit het deelgebied aan op bijzondere groenelementen.

In het westen is dat de cultuurhistorische waardevolle Venedijk Noord en in het noordoosten zijn dat het erf en de boomgaard rond de bestaande hoeve. De Chalmotweg aan de zuidwestzijde ten slotte is een slingerend verlopende landweg met een volwassen boomstructuur. Aan de andere zijde grenst deelgebied De Paden aan de centraal in de wijk gelegen 'groene slinger'.
Alle kavels in deelgebied De Paden zijn inmiddels verkocht.

Het Onderdijks contact

Informatie over kavels:
Gemeente Kampen
Mevrouw A. van Dam
Telefoon: (038) 339 28 12
E-mail: a.vandam@kampen.nl