Sluiten
  1. Stuur door
  2. Bedankt
* = verplicht veld

Aanpassing APV voor aanpak overlast openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders wil de bestrijding van overlast in de openbare ruimte beter mogelijk te maken en stelt de gemeenteraad voor de APV op een aantal punten aan te passen.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vechten op straat, drankgebruik op straat of wapenbezit. Het betreft:
  • Het toevoegen van de woorden ‘lastig vallen en vechten’. Dit geeft de politie de mogelijkheid tegen kleine ongeregeldheden op te treden waarin geen sprake is van een aangifte. Wanneer iemand een klap uitdeelt in een café zonder ernstig letsel en de andere partij wil geen aangifte doen (om wat voor reden dan ook) dan kan de politie weinig ondernemen. Om dit onwenselijke gedrag toch te kunnen aanpakken, immers geweld hoort niet in het openbare leven, worden deze woorden aan de APV toegevoegd.
  • De invoering van de mogelijkheid tot oplegging van een gebiedsverbod. Wanneer iemand zich misdraagt in de openbare ruimte kan de burgemeester een gebiedsverbod opleggen. Iemand mag dan voor enige tijd niet meer op de bepaalde plaats komen. Dit kan oplopen tot een periode van 30 dagen. Deze maatregel wordt vooral gezien in het licht van uitgaansoverlast maar kan ook in andere gevallen worden toegepast.
  • Het aanpassen van het artikel over alcoholgebruik op straat. In een bepaald gebied van de gemeente (b.v. de binnenstad en kinderspeelplaatsen) is het niet toegestaan een geopende verpakking van een alcoholhoudende drank bij zich te hebben. In het verleden moest de politie aantonen dat de eigenaar de intentie had de drank te nuttigen. Nu is het aanwezig hebben reeds voldoende om op te treden.
  • Het uit de APV halen van twee artikelen die gaan over drugs. In de APV staan twee artikelen die het gebruik van en de handel in drugs op straat strafbaar stellen. Wanneer een agent dit ziet dan kan hij een bekeuring geven. Dit wordt ook al geregeld in de Opiumwet. Wanneer iets landelijk geregeld is hoeft de gemeente het zelf niet in de APV op te nemen. Deze artikelen kunnen daarom verwijderd worden.
  • Het aan de APV toevoegen van een artikel waardoor onder strikte voorwaarden en slechts in bepaalde gevallen, preventief fouilleren mogelijk wordt gemaakt.
Al deze maatregelen hebben tot doel de gemeente veiliger te maken. De gemeente trekt hierin samen op met de politie en het Openbaar Ministerie maar ook met de locale horecaondernemers.